DataLife Engine / Vizyoner Liderlik ve Profesyonel İşletme Yöneticiliği Akademisi

Vizyoner Liderlik ve Profesyonel İşletme Yöneticiliği Akademisi

Profesyonel İşletme Yönetici adayları çalıştığı işte üst düzey yönetici olmak isteyenler, şirketini daha iyi yönetmek isteyen patronlar ve patron adayları…

Gelişim Akademisi Vizyoner Liderlik ve Profesyonel İşletme Yöneticiliği Akademisi 13 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Bu eğitim ister yönetici ya da patron olsun işini, şirketini daha iyi yönetmek isteyen, isterse geleceğin yönetici ya da patron adaylarına iş hayatında başarılı bir yöneticinin yol haritası olmayı hedeflemektedir. Bu eğitimle iş hayatındaki bakış açınız değişecek işinize ve kariyerinize yeni bir sayfa açacaksınız.

Kimler Katılmalı

· Şirket Sahipleri ya da Yöneticileri

· Bulunduğu Şirkette Yükselmek İsteyen Çalışanlar

· Kendi İşini Kurmuş ya da Kurmak İsteyen Girişimciler

· İşine, Kariyerine Yeni Bir Sayfa Açmak İsteyen Herkes

Eğitim Sonunda Katılımcılara

· Sınırsız ve Ücretsiz Danışmanlık

· Sınırsız ve Ücretsiz Ders Tekrarı Hakkı

· Geniş Bir Bilgi Bankası CD'si

PROGRAM DETAYLARI

HAFTA SONU GRUBU

HAFTA İÇİ GRUBU

BAŞLANGIÇ TARİH

 16 Eylül 2017

 18 Eylül 2017

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi Pazar 10.00-16.00

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 10.00-16.00

EĞİTİM SÜRESİ

5 Hafta - 10 Gün

2 Hafta 10 Gün

EĞİTİM ÜCRETİ

1.500 TL+KDV

EĞİTİMYERİ

Mecidiyeköy

E-POSTA

iletisim@gelisimakademisi.com

TELEFON

0 212 274 09 35 – 0 532 574 64 08

SERTİFİKASYON

Gelişim Akademisi Eğitim Uzmanlık Sertifikası

İKRAM

Çay , kahve ve ara yiyecekler ikramımızdır.

 

EĞİTİM PROGRAMI


1. MODÜL: ŞİRKETLERDE ETKİN YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ

• Yönetimin Temel Fonksiyonları
• Yöneticilik Ve Liderlik
• Yönetici Lider Farkı
• Kişisel Vizyon Ve Misyon Oluşturma
• Hedef Ve Strateji Belirleme
• Güçlü Ve Zayıf Yönlerin Tespiti
• Lider Yöneticinin Bilmesi Gerekenler
O İnsanı Algılama
O Paradigmalar
O Algı Kontrolü
O İletişim Engelleri
O İletişimi Zorlaştıran Ve Kolaylaştıran Faktörler
O İmaj, Karizma
O Biz Bilinci
O İş Etiği İlkeleri
• Liderin Davranış Yöntemleri
O Öğrenmeye Açıklık
O Farklı Liderlik Yaklaşımlarını Kavramak
O Yaratıcı İmgeleme
• Liderliğin Başarı Stratejileri

2. MODÜL: HEDEFLERE DAYALI YÖNETİM STRATEJİSİ

• Hedeflerle Yönetim Nedir?
• Hedeflerle Yönetimin Sağladığı Faydalar
• Hedeflerle Yönetimin Fonksiyonları
• Hedef Seçme Kriterleri
• Hedef Tipleri,
• Hedeflerle Yönetim İle Sürekli Gelişimin Sağlanması
• Aksiyon Planları
• Yetki Devredilmesi, Bilgi Paylaşımı
• Çalışanları Geliştirme Yöntemleri
• Motivasyonu Sağlama Yöntemleri,
• Hatalı Yönetici Davranışları
• Performans Değerlendirme
• Etkili Ve Doğru Hedef Seçimi

3. MODÜL İŞ HAYATINDA KURUMSAL SİSTEM KURMA TEKNİKLERİ

• Etkin Organizasyon Kurma Teknikleri
• Temel Organizasyon Kuralları, Şirket, Şirket Organizasyon Türleri,
• Etkin Yönetim Kuralları
• Şirket Yönetiminin Temelleri
• İş Hayatı Ve Karlılığın Ortak Mantığı, Pratik Karlılık Ölçümü

4. YÖNETİCİLER İÇİN İŞ ANALİZ TEKNİKLERİ

• Yönetimde Bilinmesi Gerekli İstatistik Teknikleri
• Pareto Analizi, İş Hayatında Kullanılabilir Temel Kavramlar
• Swot Analizi Geliştirme Tekniği
• Swot Analizi Geliştirmek İçin Gerekli Kurallar,
• Yönetimde Swot Analizi Kullanımı Ve İş Hayatı Örnekleri
• Etkin Problem Çözme/Karar Verme Teknikleri
• Problem Analizi Ve Karar Alma İçin Temel Teknikler.
• Etkin Proje Planlama Ve Kontrol Tekniği
• Yönetim Davranış Biçimi Geliştirme

5. YÖNETİCİLER İÇİN GLOBAL VE YEREL İŞ TRENDLERİ

• Dünyadaki Güncel İş Ve Yönetim Trendleri
• İş Hayatında Gelenek, Girişimcilik Ve Yenilik
• İş Hayatında Strateji, Yönetim Felsefesi Ve Karakter

6. YÖNETİCİLER İÇİN ÇEVRE İLE İLİŞKİLER

• Kamu İle İlişkiler
• Büyük Şirketlerle İlişkiler
• Yurt Dışı Şirketlerle İlişkiler
• Şirket Temsil Etkinlikleri
• İş Adamı Ve Sosyal Çevresi
• İş Adamı Ve Mesleki Çevre
• Profesyonellerle İlişkiler
• Mavi Yakalılarla İlişkiler
• İK Ve Sendikal İlişkiler
• İş Yerindeki Aile Fertleri Ve Akrabalarla İlişkiler
• Yönetirken Şirketin " Her Şeyini " Avantaja Çevirme Becerileri

7. MODÜL: KURUM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

• Kurum Kültürü ve Geliştirici Etkisi
• Kurum Kültürünün Özellikleri
• Kurum Kültürünü Oluşturan Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar
• Kurum Kültürünün Fonksiyonları
• İşletmelerde Kurum Kültürünün Oluşturulması
• Kurum Kültürünü Yaratan Temel Değerler
• Kurumsal Felsefe ve Bireysel Düşünce Eşleşmesi
• Kurumsal Davranış ve Kurumsal Adalet
• Kurumsal İletişim
• Kurum Kültürünün İşletmeye Etkileri
• Kurumsal İklim ve Kurum Kültürü İlişkisi

8. MODÜL: ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ

• Kişisel Farkındalığın Başarılı ve Etkin İletişim için Önemi
• Kendimizle İletişim
• Bireylerarası İletişim
• Etkili Dinleme, Doğru Algılama, Anladığını Teyit Etme, Geri Bildirimde Bulunma
• Duygusal Zeka ve Empati
• İletişim Engelleri ve İletişim Çatışmalarını Yönetme
• Etki Alanı Oluşturma ve Geliştirme
• İletişim Süreci
• Sözlü İletişim
• Beden Dili ile İletişim
• İletişim Engelleri ve İletişim Engellerinin Giderilmesi
• Güçlü İlişkiler Kurma ve Geliştirme
• Astlarla Etkin İletişim ve Delegasyon
• Yatay, Dikey İletişim

9. MODÜL YAZIŞMA, RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ

• Bilgi Notu Yazım Tekniği
• Etkin Yazışma
• Yönetim Çevresinde Yazışma, Etkin Yazışma Kuralları, Yönetici Adayı İçin Hitap, Üslup,
• Yazışma Protokol Ve Nezaketi
• Etkin Rapor Yazım Teknikleri
• Bir Kariyer Geliştirme Gereği Olarak Yönetim Raporları, Rapor Tasarım Ve Yazım
• Kuralları, Rapor Sunum Ve Savunma Teknikleri, Etkin Rapor Kullanımı, Rapor Ve Yönetim Kültürü
• Etkin Sunuş Tekniği
• Etkin Sunuş Planlama, Hazırlık Ve Uygulama İçin Gerekli Kurallar
• Bir Dakikalık Yönetim Sunuşu Tekniği

10. MODÜL ZAMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

• Etkin Zaman Yönetimi
• 20 En Önemli " Zaman Tuzağı
• Alınması Gereken En Önemli 10 Önlem,
• Yönetici İçin Gününü Kontrol Becerisi
• Zamanın Değerini Anlamak
• Kişisel Verimliliğin Esasları
• Kişisel Zaman Yönetiminin Özellikleri
• Kendini Organize Etmek
• Hayır Diyebilmek
• Başkalarını Organize Etmek ve Delegasyon

11. MODÜL: TOPLANTI YÖNETİMİ

• Toplantının Tanımı
• Toplantıların Vazgeçilmezliği
• Toplantı Yapmanın 4 Ana İşlevi
• İş Toplantılarının Etkinliğinin Ölçülmesi
• Toplantı Yönetiminin Özellikleri
• Toplantılarda Yapılmaması Gerekenler
• Toplantılarda Gösterilmesi Gereken Tavır ve Yaklaşımlar
• Toplantılarda Katılımcıların ve Liderlerin Görevleri
• Toplantı İçin Gündem Belirleme
• Toplantılarda Açış ve Yürütme
• Toplantılarda Tartışma Yönetimi
• Toplantıda Sonuçlandırma Adımları
• Özetleme ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması

12. MODÜL: PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

• Problemlerin Algılanması ve Tanımlanması
• Problemin Temel Nedenlerinin Araştırılması
• Problem Çözümü İçin Planlama Ve Uygulama
• Ölçümleme
• Standartlaştırma
• Beyin Fırtınası Tekniği
• Pareto Diyagramları
• Neden-Sonuç Diyagramları
• Gruplandırma
• Kontrol Tabloları
• Histogramlar
• Dağılım Diyagramları
• Kontrol Diyagramları
• Proje Yönetimi Teknikleri
• Kritik Yol Analizi
• Örnek Olaylar Ve Problemler

13. MODÜL: ÇATIŞMA YÖNETİMİ

• Çatışma Nedir?
• Şirket İçinde Bireysel Çatışmaları Anlamak
• Şirkette Departmanlar Arası Çatışmalar
• Örgütlerde Çatışmanın Önemi
• Çatışmaların Örgüt İçindeki Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları
• Çatışmaların Nedenleri
• Örgütlerde Çatışma Türleri
• Bireyler Arası Çatışmalar
• Ast Üst Çatışmaları
• Kurmaylarla Bölüm Yöneticileri Arasındaki Çatışmalar
• Gruplar Arası Çatışmalar
• Örgütsel Çatışma Yönetimi
• Örgütsel Çatışmayı Yönetmenin Aşamaları
• Çatışmaları Çözerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Çatışma Yönetiminde Organizasyonel Eksiklikler
• İş Tanımlarının Eksikliği Ya Da Yetkinliklere Göre Uyumsuzluğu
• Organizasyon Şemasından Kaynaklanan Problemler
• Bölümler Arası İletişimin Ve Görev Dağılımlarının Tanımlanmaması
• Örgütsel Çatışmaları Çözümleme Teknikleri

14. MODÜL: İŞ HAYATINDA DİPLOMATİK DAVRANIŞLAR

• İnsanı Anlamak
• Beden Dilini Yorumlama
• Olumsuz Davranışların Sinyalleri
• İlişkilerde Yıkıcı Nedenler
• Algı, Yorumlama, Empati Hataları
• En Önemli Duyguları Tanıma Ve Etkin Yönetebilme Becerisi
• Kişisel Nitelikler Kazanma, Yönetme, Negatifi Pozitife Yöneltme
• Geliştirilmesi Gereken Davranışlar
• Müzakerelerde Ve Karşılıklı Çatışmalarda Kullanılması Gereken Teknikler
• Bireysel Bakım Ve İmajın Diplomatik Davranışlar İçindeki Yeri Ve Önemi
• Etkin Konuşma Ve Etkin Dinleme Becerileri
• Mesajların Etkin İletilmesi
• Öncelik Sıralaması
• Kullanılmaması Gereken Sözcükler, Cümleler

15. MODÜL: FİNANSAL YÖNETİM SİSTEMİ

• Finansal Bilgi Sistemi
• Finans Yönetimi
• Finansal Karar Alma
• Finansal Tabloları Okuma
• Maliyet ve Kar Analizi
• Maliyet, Hacim ve Kar Analizi
• Finansal Analiz
• Finansal Planlama
• Nakit Yönetimi
• Alacak- Borç Yönetimi
• Stok Yönetimi
• Yatırım Yönetimi
• Sermaye Yönetimi

16. MODÜL: PAZARLAMA SATIŞ YÖNETİMİ

• Başarılı Pazarlama Sistemi Kurma
• Başarılı Satış Sistemi Kurma
• Pazarlama ve Satış Sistemlerinde Etkinlik ve Verimlilik
• Pazarlama ve Satış Sistemlerinin Denetlenmesi
• Pazarlama ve Satış Ekibi Kurma
• Nitelikli Pazarlama ve Satış Bölümü Çalışanları Seme ve Yönetme

17. MODÜL: DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

• Dış Ticarete Genel Bakış
• Dış Ticaret Sistemi Kurma
• Uluslar arası Pazarlama Sistemi Kurma
• Yurtdışı Satınalma Sistemi Kurma
• Dış Ticaret Operasyon Sistemi Kurulması
• Dış Ticarette Karşılaşılabilecek Riskler ve Korunma Yöntemleri

18. MODÜL: ÜRETİM YÖNETİMİ

• Üretim Yönetim Sistemleri
• Üretim Planlama Teknikleri
• Üretimde Verim Arttırma Maliyet Azaltma Teknikleri
• Üretimde Stok Yönetimi
• Üretimde Tedarik ve Satınalma

19. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

• Pratik İş Görüşmesi Yapma Tekniği
• Etkin İş Tanımı Hazırlama Tekniği
• Kişisel Gelişim
• Bir Kişisel Gelişim Aracı Olarak Kaisen Tekniği


 

1-04-2015, 23:32
Вернуться назад