DataLife Engine / Müşteri Odaklı Pazarlama ve Etkili Satış Teknikleri

Müşteri Odaklı Pazarlama ve Etkili Satış Teknikleri

Müşteri Odaklı Pazarlama ve Etkili Satış Teknikleri

Günümüz iş hayatında gerek yerel gerekse global rekabetin artmasıyla beraber müşteri daha fazla önem kazanmıştır. Bunun sonucu olarak da müşteri memnuniyetini sağlama, koruma ve arttırmaya yönelik çalışmalar işletmelerin en önemli pazarlama’ satış fonksiyonlarından olmuşlardır.

Bu eğitimde pazarlama’ faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini sağlayıp koruyarak satışta başarıyı yakalama yolları uygulamalı bir şekilde anlatılacaktır.
 
EĞİTİM İÇERİĞİ
•    Günümüz Satış ve Pazarlama Davranışlarında Değişen Taraflar
•    Pazarlamada Temel Kavramlar
•    Değişen Pazarlama Felsefesi ve Uygulamaları
•    Pazarlama ve Satış Anlayışında Bütünsel Modeller
•    Müşteri Odaklı Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi
•    Modern Pazarlama Stratejileri İçinde Müşteri Odaklılık
•    Rekabetçi Pazarlama Anlayışı ve Yeni Amaçlar
•    Müşteri Odaklılık ve Etkin Müşteri İletişimi
•    İletişim Düzeyleri Analizi
•    Etkili Müşteri İletişimine Engel Olan Unsurlar
•    Müşterilerin Psikolojik Özelliklerini Anlama
•    Müşteri Odaklı Yaklaşımlarda Temel Şartlar
•    Müşteri Değerinin Ölçümlenmesi (Grid Yöntemi)
•    Sürekli Müşterilerin Performans Analizi
•    Müşteri Türleri ve Farklı Satın Alma Nedenleri
•    Müşterilerle Bağımlılık İlişkilerinin Geliştirilmesi
•    Müşteri İtiraz ve Engelleri İle Başa Çıkma
•    Profesyonel Satış Yaklaşımı ve Psikolojik Beklentiler
•    Satış Sunumlarında Sayısal Verilerin Etkinliği
•    Satış Envanteri ile Satış Davranışlarımızdaki Eksikliklerin Belirlenmesi(Uygulama)
•    Profesyonel Satıcının Temel Özellikleri
•    Satış Etkinliği İçin Görev ve Sorumluluklar
•    Satış Tarzımızı Belirleme ve Etkili Satış Stilleri (Uygulama)
•    Satış Performansının Arttırılması
•    Profesyonel Satışta İkna Teknikleri
•    Satış İletişiminde Özgüven ve Korkularla Başa Çıkma
•    Satışta Geri Bildirimin Önemi ve Etkin Raporlama Teknikleri


23-03-2018, 21:00
Вернуться назад