DataLife Engine / Stratejik Yönetim Muhasebesi Uzmanlık Programı

Stratejik Yönetim Muhasebesi Uzmanlık Programı

Stratejik Yönetim Muhasebesi Uzmanlık Eğitimi, şirketlerin finansal yönetiminde yer alan, firmanın finansal verimliliğini ve karlılığını yönetecek kişilerin bilmeleri gereken tüm yönetim muhasebesi konularının yer aldığı uygulamalı bir eğitimdir.

Bu eğitimin amacı katılımcıların çalıştıkları şirketlerdeki sorumlu oldukları muhasebe ve finansal konularda üst düzey bir bilgiye sahip olarak işletmelerinin finansal verimliliğini ve karlılığını sağlamaktır.

İşletmelerde kaynakların doğru planlanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi süreçlerinde değerlendirilecek finansal bilgilerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, analizi ve yorumlanması süreci yönetim muhasebesi gerçekleştirir. Bu süreci gerçekleştiren yönetim muhasebecisi, işletme yönetiminin karar alma aşamalarında kullanacağı bilgiyi sistemli ve sınıflandırılmış olarak işletme yönetimine sunan ve bu bilgilere ilişkin stratejik yorumlar yapan meslek mensubudur.

Stratejik Yönetim Muhasebesinin Önemi

Günümüz iş hayatında işletmelerin başarısı yöneticilerinin alacakları kararlara göre şekillenmektedir.Yöneticilerin alacakları kararların başarılı olabilmesi için işletmenin muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin, bilgi kullanıcılarına anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde ulaştırılması gerekir. Muhasebe sisteminin ürettiği bilgilerin karar alma, planlama ve control süreçlerinde kullanılmak üzere işlenmesi; diğer bir deyişle bilginin bilgi kullanıcılarına fayda sağlayacak şekilde raporlanması gerekir.

İşletme faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere ilişkin maliyetlerin değerlendirilmesi, işletmenin katma değer yaratmayan faaliyetlerini elimine etmesini ve katma değer yaratan faaliyetlerde yoğunlaşmasını gerektirir.

Yapılan araştırmalar, stratejik yönetim muhasebesi uygulayan ve sürekli faaliyetlerini gözden geçiren işletmelerin, diğerlerine göre daha başarılı ve daha kârlı olduklarını göstermiştir. Maliyet bilgilerinin kontrolü yanında işletme yönetiminin gösterdiği performansın da sürekli biçimde takip edilmesi gerekir.

PROGRAM DETAYLARI

 

HAFTA SONU GRUBU   

HAFTA İÇİ GRUBU

BAŞLANGIÇ TARİHİ

7 Ekim 2017

9 Ekim 2017

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi Pazar 10.00-16.00

Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe 10.00-16.00 

TOPLAM SÜRE

50 Saat /  4 Hafta

50 Saat / 2 Hafta

TOPLAM ÜCRET

                           1.200 TL + KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy  / Kadıköy

E-Posta

   egitim@gelisimakademisi.com

TELEFON

  0 212 274 09 35 – 0 532 574 64 08

SERTİFİKA

 Uzmanlık Sertifikası

NOT

Çay , kahve ve ara yiyecekler ikramımızdır.

 EĞİTİM PROGRAMI

 1. MODÜL: Yönetim Muhasebesinin Kapsamı (Scope Of Management Accounting)

 2. MODÜL: Maliyet Muhasebesi (Cost Accounting)

 3. MODÜL: Karar Sürecinde Etken Maliyetler (Relevant Costs In Nonroutine Decisions)

 4. MODÜL: Kâr Planlaması (Profit Planning)

 5. MODÜL: Bütçeleme (Budgeting)

 6. MODÜL: Standard Maliyet Sistemi, Sorumluluk Bazlı Muhasebe Sistemi Ve Maliyet Dağıtma (Standard Costs, Responsibility Accounting, And Cost Allocation)

 7. MODÜL: Performans Değerlendirme, Transfer Fiyatlandırması, Ve Sorumluluğun Dağıtılması (Peformance Evaluation, Transfer Pricing, And Decentralization)

 8. MODÜL: Yatırım Bütçe-Planlaması (Capital Budgeting)

 9. MODÜL: Değer Mühendisliği (Value engineering)

 10. MODÜL: Yönetim Muhasebesine Kantitatif /Sayısal Yaklaşımlar (Quantitative Approaches To Managerial Accounting)

 11. MODÜL: Finansal Tablo Analizi

12. MODÜL: Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard)

19-02-2015, 08:17
Вернуться назад