DataLife Engine / Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Teknikleri

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Teknikleri

Günümüz iş hayatında kurumların uzun vadeli, kalıcı başarıyı yakalaması ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi en üst yönetim kademesinden en alt seviyede bulunan çalışana kadar tüm personelin yüksek performans göstermesine ve bunda sürekliliği yakalamasına bağlıdır. Bunun içinde kurum çalışanlarının performansının ölçümlenebilmesi, değerlendirilmesi, eksik yönlerin ortaya çıkarılıp düzeltmeye yönelik çalışmalar yapılması kurumun varlığının devamı açısından çok önemlidir.

 Bu eğitim, işletme hedefleriyle personel hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefler. Kurum içinde değerlendiren ve değerlendirilenleri, performans yönetim süreci ve yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir, performansın iyileştirilmesi ve kişisel gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar.


  Eğitimin Katılımcıya Kazandırdıkları

 • Adil, objektif ve yetkinlik temelli performans değerlendirme
 • Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
 • Çalışanların yetkinlik düzeylerini geliştirme
 • Görüşme sırasında bilgi toplama, soru sorma ve yapıcı geri bildirim verme
 • Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
 • Güvenilir ücretlendirme, terfi, ödüllendirme ve işe son verme kararları oluşturma
 • Performans değerlendirme sürecinin önemini benimseme

 Eğitimin İşletmeye Kazandırdıkları

 • Etkin performans yönetim sistemini kuruma mal etme
 • Performans değerlendirme sürecine işlerlik kazandırma
 • Performans sonuçlarına dayalı kurumsal kararlar oluşturma
 • İnsan kaynağını güvenilir, adil ve nesnel ölçütlerle etkin kılma
 • Geliştirme politikalarını somut verilere dayandırma

PROGRAM DETAYLARI

 

HAFTA SONU GRUBU

 HAFTA İÇİ GRUBU

EĞİTİM TARİHİ

21-22 Ekim 2017

24-25 Ekim 2017

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi - Pazar 10.00-16.00

 Salı -Çarşamba 10.00-16.00 

EĞİTİM SÜRESİ

 2 Gün

 2 Gün

EĞİTİM ÜCRETİ

            600 TL+KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy/Kadıköy

E-POSTA

   egitim@gelisimakademisi.com

TELEFON

  0 212 274 09 35 – 0 532 574 64 08

SERTİFİKASYON

 Gelişim Akademisi Eğitim Katılım Sertifikası

İKRAM

Çay , kahve ve ara yiyecekler ikramımızdır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Yeni İş Güvencesi Kanununun Örgütlerdeki Performans Yönetimi Sistemine Etkileri

 Örgütlerde Performans Yönetimi Sistemi Kurulma Nedenleri

 Türkiye’de Performans Yönetimi Sistemi Kurulma Nedenleri

 Performans Yönetimi Sistemi – Tanım

 Çalışanın Tatmini

 Performans Değerlendirme

 Performans Değerlendirme Verilerinin Kullanıldığı Fonksiyonlar

 Performans Değerlendirme Sistemi

 Performans Değerlendirmenin Amaçları

 Klasik-Çağdaş Performans Değerlendirme Yaklaşımları

 Performans Değerlendirme Sisteminin Hazırlanması

 Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi

 Objektif Kriter Belirleme Süreci

 Performans Değerlendirme Yöntemleri

 Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler

 Stratejik Karar Etkisi

 Örgüt Kültürünün Etkisi

 Örgüt Büyüklüğünün Etkisi

 Performans Değerlendirme Sürecinde Karar Alma

 Amaçlara Göre Yönetim Yöntemi

 Grafik Dereceleme Yöntemi

 Performans Formunun Hazırlanması

 Katılımcıların Kendi Sektörlerine Uygun Performans Değerlendirme Formlarının Oluşturulması

 Performans Değerlendirme Görüşmeleri

 Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Değerlendiricinin Sorumlulukları

 Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Değerlendirilenin Sorumlulukları

 Hedef Belirleme Yöntemleri

 Performans Yönetimi Sisteminin Diğer İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına Etkileri

 Eleman Seçme Ve Yerleştirme Sistemi

 Eğitim Yönetimi

 Kariyer Planlama

 Ücret Yönetimi

 Çalışanların Profesyonel Gelişimi Ve Motivasyon

 Çalışanlar Ne Zaman Yüksek Performans Gösterirler

18-02-2015, 23:37
Вернуться назад