DataLife Engine / İleri Düzey İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İleri Düzey İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İleri Düzey İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, temel düzey insan kaynakları eğitimi almış, bu alanda en az bir yıl deneyimli insan kaynakları profesyonellerine yönelik uzmanlaşma programıdır.

 Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı firmalarının ortak özelliğidir, doğru insan kaynakları politikaları ekseninde işletme stratejilerini oluşturmak kurumsal firmaların temel fonksiyonlarındandır.  İşletmeler bu nedenle artık çalışanlarına yaptıkları yatırımın en değerli yatırım olduğunun da bilincindedir. İnsan Kaynakları departmanları, personel yönetiminden farklılıklar göstermektedir.Özlük işleri ve bordrolamadan oluşan personel yönetimi yerini artık işe alım bilinci, iş analizlerinin önemi, norm kadro ve yetenek yönetiminin verimliliğin temeli olduğunun farkına varmış özel yetkinliklerle bezenmiş uzmanların yer aldığı  insan kaynakları yönetimine bırakmıştır.

bu program temel düzey insan kaynakları yönetimini bilen, çalıştığı işte uygulayan insan kaynakları uzmanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

KİMLER KATILMALI

İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Çalışanları,
Personel Müdürleri ve Personel İşleri Görevlileri,
Firma Sahipleri ve Ortakları

PROGRAM DETAYLARI

   

 HAFTA SONU GRUBU

 HAFTA İÇİ GRUBU

BAŞLANGIÇ TARİHİ

23 Eylül 2017

25 Eylül 2017

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi - Pazar

10.00-16.00

Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma

10.00-16.00

TOPLAM SÜRE

50 Saat /4  Hafta

50 Saat / 2 Hafta

TOPLAM ÜCRET

      1.200 TL + KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy  /  Kadıköy

E-Posta

   egitim@gelisimakademisi.com

TELEFON

  0 212 274 09 35 – 0 532 574 64 08

SERTİFİKA

 Uzmanlık Sertifikası

NOT

Çay , kahve ve ara yiyecekler ikramımızdır.

 EĞİTİM PROGRAMI

1.      MODÜL: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

• Değişen Yönetim  Anlayışı

• Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?

• Temel İKY Fonksiyonları

• İKY ve Yetki Türleri

• İKY İşlevinin Niteliği

• İK Yöneticisinin Kurmay İşlevleri

• Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?

• Yöneticiler İK  Konusunda Bilgili Olurlarsa…

• Yöneticilerin İK Konusunda Başarili Olmalari İçin Yeni Rolleri

• İKY’i Etkileyen Güncel Gelişmeler

• Dünyada ve Türkiye'de İKY

• Yöneticilerin Rolü

• İKY’de Kritik Alanlar

 2.      MODÜL:  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE STRATEJİK BAKIŞ

• Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Ve İK

• Personel Yönetimi-İK Yönetimi Karşılaştırılması

• Stratejik İK Yönetimi Ve Klasik PY Arasındaki Farklılık

• Stratejik Görevler Üstlenmiş İK Yönetimi Anlayışı

• Müşteri Tatmini-ÇalIşan Tatmini Ve İş İlişkisi

• Çalışan Davranışının Oluşumu

• İK’nın Yaygın Sorun Alanları

• Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarina Etkisi

• İK Yönetimin Etkinliği

• İK Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

 3.      MODÜL: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROSESLERİ, PROSES ANALİZİ, İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ

• İletişim Kanallarının Oluşturulması ve İletişim

• Kurumun, Hedeflerinin, Yönetim Felsefesinin, Kurum Kültürünün Tespiti

• Proses ve Süreç Analizi

• Proses Haritalarının Çıkarılması

• Kurumun Organizasyon Yapısının ve İyileştirilecek Proseslerin Saptanması

• Kurumun Proses ve Süreç Tespitinden Sonra Organizasyon Yapısının Tespiti

• Organizasyonun ve Eksik Proseslerin Süreçlerin Tespiti

• Organizasyonun Temel Alt Proses ve Temel Alt Süreçlerinin Tam Tespiti

• Diagnostik Çalışmaları ile Tüm Çalışanlarla birebir Görüşmeler

• Tüm Çalışanlara Yönelik Database Oluşturma

• Diagnostik Öncesi Çeşitli Kimlik ve Kişisel SWOT Anketleri Yapma

• Birebir Görüşmelerde Yeterliliklerin Saptanması

• Yetkinliklerin Saptanması (Akademik, Mesleki, İngilizce, Bilgisayar )

• Kimlik Özellikleri, Mesleki Kimlik Analizi

• Kurum İçinde Üstlendiği Görev, Proses, Süreç, Proje

• Kurum İçinde Üstlenebileceği Görevler ve Hedefleri

• Proses, Süreç, Rol, Yeterlilik, Yetkinlik Karşılaştırmaları

• Yeni Organizasyonel Yapı ile Çalışanların Uyumlaştırılması

 4.      MODÜL: STRATEJİK SEÇME- YERLEŞTİRME YÖNETİMİ

• Yetkinlik ve Yeterlilik Kavramları

• Stratejik Hedeflere Dönük İnsan Kaynakları Planlaması

• Plana Göre Gereken Mesleki Yetkinliklerin ve Yeterliliklerin Saptanması

• Mesleki Kimlik ve Liderlik Testleri

• Departman ve/ veya Takımın Eksik İnsan Kaynağının Seçimi Süreci

• Mülakat Aşaması

• Mülakat Çeşitleri

• Biyografik Mülakat / Yetkinlik Bazlı Mülakat / Toplu Mülakat / Grup Çalışması

• Mülakat Öncesi Hazırlık

• Mülakat Sorularının Önceden Hazırlanması

• Soru Çeşitleri (Kariyer Planı Odaklı, Teknik Bilgi Odaklı, Kişisel Kalite Odaklı)

• Değerlendirme Formlarının Hazırlanması

• Mülakat Öncesinde Adayın CV’sinin Detaylı İncelenmesi

• Mülakat Sırasında

• Adayın Karşılanması ve İlk İzlenimler

• Kısaca Departmanın / Takımın ve Pozisyonun Tanıtımı

• Seçim Sürecinin Departman / Takım Bazında Adımlarının Tanıtımı

• Mülakata Başlamak

• Mülakatı Yönetmek

• Mülakatlarda Soru Sorma ve Dinleme Metotları (Örnek Sorular)

• Görüşmelerde Yetkinlik Tespiti

• Adaylardan Beklenen Davranış Özellikleri ve Değerlendirme Kriterleri

• Mülakatı Sonlandırmak

• Mülakat Sonrasında

• Mülakatın Değerlendirilmesi

• Adayın Kurum Kültürüne, Değer ve İlkelerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi ( Departman / Takım Bazında )

• Adayın Yeterlilik ve Yetkinliklerinin Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi

• Uygun Adaylara Teklif Götürülmesi için İnsan Kaynakları Departmanının Yönlendirilmesi ( Ücret, Prim, Performans Sistemlerinin Tanıtılması )

• Uygun Görülmeyen Adaylara Geri Dönülmesi için İnsan Kaynakları Departmanının Yönlendirilmesi

• Etkin Bir Mülakat İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Hedef Belirlenmesi

• Kurumun/ Departman ve_veya Takımın Beklentileri

• Adayın Beklentileri

• Örnek Mülakatlar ve Uygulamalar

 Seçilen Personelin İstihdamı Rotasyon ve Oryantasyonu

• Ön İş Akdi

• İşe Başlama ve Özlük İşlemleri

• Tüm Kurum Prosesleri İle İlgili Rotasyon Programı

• Kurum Ürün ve Hizmetlerinin Tam Öğretilmesi

• Kurum Kültürü, Değerler, Hedeflerin Paylaşımı ve Oryantasyonun Sağlanması

• Kurumsal El Kitabının Verilmesi

• Görev Üstleneceği Departman yada Takımın Süreçlerinin Tanıtılması

• Üstleneceği Temel Süreç Destek Süreci ve Proje Süreçlerinin Tespiti

• İlgili Konularda Koçluk Yapılarak İşbaşı Eğitiminin Tamamlanması

• Proses ve Süreçlerin Tam Yetki ve Sorumlulukla Delege Edilmesi

 5.      MODÜL: PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

• Kısaca Strateji, Operasyon, Ölçme Değerlendirme, Açıklıkları Yönetme

• Kısaca Ana Yol Haritasının Netleşmesi ve Senaryo Planlama ve Hedefler SMART

• Senaryo Çerçevesinde Kişilerin Ölçülebilir Hedeflerinin Belirlenmesi

• Bu Senaryonun Başarılı Olabilmesi İçin Kurumun Yönetim Biçiminin ve Kültürünün Belirlenmesi

• Kısaca Kurumsal Hedeflerin Ölçümlemeleri ve Kurumsal Performans Yönetimi

• İnsan kaynakları Performans Ölçerleri

• Ölçülebilir Hedefler Objektif Sistem

§ Senaryo Planlama ve Kişisel Hedeflerin Aylık Olarak Planlanması

§ Hedeflerin Sayısal Verilere Dönüştürülmesi

§ Verilerin Başarı Kriter Aralıklarının ve Performans Puanlarının Belirlenmesi

§ Dönemsel Puanlama (Aylık, 3 Aylık,Yıllık)

• Subjektif Sistem (360 Derece)

§ Kişisel Davranışsal Yeterlilikler

§ Sosyal Davranışsal Yeterlilikler

§ Mesleki Yeterlilikler

§ Liderlik Yeterlilikleri

§ Düşünsel Yeterlilikler

§ Kurumsal Disiplin Yeterlilikleri

§ Kurumsal Değerler, İlkeler, Kurum Kültürü Yeterlilikleri

§ Fiziksel Yeterlilikler

• Performans Yönetim Sistem Takvimi ve Hesaplama

• Yıllık Performans Süreç Takvimi

• Performans Sistemi Hesaplama Yöntemleri

§ Kurumsal Performansın Etkisi

§ Departman Performansının Etkisi

§ Proje Performansının Etkisi

§ Objektif Performans Etkisi

§ Subjektif Performans Etkisi

• Performans Görüşmeleri, Performans Yönetim Sistem Çıktıları

• Görüşme Prosedürü ve Tutanak

• Eğitim Çıktısı

• Kariyer Çıktısı

• Değişebilir Ücret Çıktısı

• Performans Yönetim Sistem Uygulamaları

 6.      MODÜL: EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

• Eğitim İhtiyaç Analizleri

• Kurum İçi Toplu Kurumsal Eğitim Tespitleri ve Programı

• Kurumsal Eğitimlerin Konu ve İçeriklerin Tespiti

• Eğitimi Verebilecek Kurum İçi Eğitimci Tespiti / Profesyonel Eğitimci Seçimi

• Eğitimin Yapılacağı Yer ve Organizasyonu

• Kurum Dışı Bireysel Katılım Eğitimleri Tespiti

• Eğitim Değerlendirme, Eğitimci Değerlendirme

• Eğitim İzleme ve Alınan Eğitimin İş Proses ve Süreçlerine Katkısının İzlenmesi

• Cuma Öğleden Sonra Konferansları, Cumartesi Sunumları

 Kariyer Geliştirme

• Kariyer Geliştirme

• Performans Görüşmeleri Sırası yada Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

• Dönem İçi İzleme ve Geliştirme

• Merkezi Sistemlerde Kariyer Planlama ve Güçlükler

 Kurumsal Adalet ve Ücret Yönetim Sistemi

• Kurumsal Adalet

• Performansa Dayalı Eğitim

• Performansa Dayalı Kariyer

• Performansa Dayalı Ücret Sistemleri

• Yetkinlik ve Yeterliliklerin Tespiti ve Ücret Sistemine Baz Oluşturma

• CV Analizi

• Mesleki Kimlik ve Liderlik Analizleri

• Mesleki Bilgi Analizleri

• Mesleki Beceri Analizleri

• Dil ve Bilişim Yetkinlik Yeterlilikleri

 7.      MODÜL: ÜCRET SISTEMLERİ YÖNETİMİ

• Baz Ücretler

§ Beyaz Yaka Eğitim Bazlı

§ Mavi Yaka İş Güçlüğü Bazlı

• Ek Ücretler ve Fayda Paketleri

§ Sorumluluk

§ Mahrumiyet

§ Tecrübe

§ Lisan

§ Stratejik Önem ve Diğerleri

• Değişebilir Ücret

• Tam Performansa Dayalı Ücret

• Grade Sistemleri

• Ücret Sistemi Satın Alma Parite Etkilerinden Arındırma

• Ülke Satın Alma Paritesi

• Şehir Satın Alma Pariteleri ve Farklılıkların Sisteme Entegrasyonu

• Sektörel Farklılıklar

• Mesleki Farklılıklar

• Ücret Sistem Uygulamaları

 Ödül ve Prim Sistemleri

• Merkezi Organizasyonlarda Prim Sistemleri

• Öneri Ödül Sistemleri

• Proje Matriks Organizasyonlarda Prim Sistemi

 8.      MODÜL: YETENEK YÖNETİMİ

Yetenek Kavramı

•Yetenek Tanımı

•Yetenek - Beceri İlişkisi

•Yeteneğin Performans Açısından Önemi

•Kritik Yetenek

•Yetenekli Çalışan

•Yetenekli Çalışanların Özellikleri

•Pareto Kuralı ve Yetenekli Çalışanlar

Yetenekleri Bulma, Kuruma Çekme, İşe Alma ve Elde Tutma

• Nitelikli Kurumsal Değerlendirme Merkezleri ile  Seçme ve Yerleştirme

• Yetkinlikler ve Yetkinlik Bazlı Yönetim

• Performans Yönetimi ve Değerlendirme

• Liderlik Gelişimi ve Yeteneklerin Eğitimi

• Koçluk ve Mentorluk

• Yetenek Yönetiminin Finansal Değeri

• Yetenek Pazarı Stratejisi

• Yetenek Görüşmeleri

• Elde Tutma Yönetimi

• Yeteneklerin Yatay ve Dikey Gelişim Planlamaları

• Yedekleme Planlaması

• Yetenek Yönetiminde HRIS kullanımı

Yetenek Yönetimi Sisteminin Tasarımı

• Yetenek Bakış Açısının Benimsenmesi

• Yetenek Yönetimi Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

• Yetenek Stratejisinin Belirlenmesi ve Genel İşletme Stratejisine Uyumlaştırılması

• Yetenek Yönetimi Uygulamaları

• Kritik Pozisyonların ve Gerekli Yetkinliklerin Belirlenmesi

• Performans ve Potansiyel Değerlendirme

• Yeteneklerin Tanınması ve Personel Sınıflandırması

• Yeteneklerin Cezbedilmesi (Attraction) ve Çalışan Değeri Yaratma

• Çalışan Değeri Yaratmada Kurumsal İtibar

• Çalışan Değeri Yaratmada Yüksek Performansa Dayalı Kurum Kültürü Oluşturmak

• Çalışan Değeri Yaratmada İç Marka Yaratma

• Yeteneklerin Seçilmesi

• Kariyer Sistem Tipolojisi

• Yetenek Havuzu Yaklaşımı

• Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

• Yeteneklerin Elde Tutulması (Retention)

• Çalışanı Kaybetme Maliyeti

• Kariyer Yönetimi ve Kişisel Kariyer Gelişim Planları

• Yeteneklerin Eğitimi ve Geliştirilmesi, Koçluk Ve Mentorluk

• 360 Derece Geri Bildirim

• İs-Yasam Dengesi Programları

• Yeteneklerin Ücretlendirilmesi

• Performansa Dayalı Ücret (Yüksek Performansın Ödüllendirilmesi)

• Kar Paylaşımı, Hisse Senedi Opsiyonları, Yan Ödemeler

Yetenek Savaşları

• Yönetim Teorileri ve Çalışma Yaşamında İnsan

• Bilgi Toplumu ve Yetenek Savaşlarının Doğuşu

• Küreselleşme, Rekabet ve Değişen Kurum ve İş Yapıları

• Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler

• İşgücü Hareketliliği

• Demografik Değişimler

• İşgücünün Değişen Profili

• Değişen Kariyer Anlayışı: Geleneksel Kariyerden Sınırsız Kariyere

• Kurumsal Bağlılığın Zayıflaması

• İs-Yasam Dengesine Artan Talep

• Türkiye’de Yetenek Savaşları

 9.      MODÜL: İNSAN KAYNAKLARINDA KURUMSAL İLETİŞİM

18-03-2015, 21:37
Вернуться назад