DataLife Engine / Dönem Sonu Vergi ve Muhasebe İşlemleri

Dönem Sonu Vergi ve Muhasebe İşlemleri

Bu eğitim işletmelerin muhasebe ve finans departmanlarında çalışan yönetici ve uzmanlara yönelik dönem sonlarında yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak bilinmesi gereken tüm bilgilerin uygulamalı olarak anlatıldığı bir programdır.

 PROGRAM DETAYLARI

 

HAFTA SONU GRUBU

 HAFTA İÇİ GRUBU

EĞİTİM TARİHİ

30 Eylül-1 Ekim 2017

3-4 Ekim 2017

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

 Cumartesi - Pazar 10.00- 16.00

 Salı-Çarşamba 10.00- 16.00 

EĞİTİM SÜRESİ

 2 Gün

 2 Gün

EĞİTİM ÜCRETİ

             600 TL+KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy/Kadıköy

E-POSTA

  egitim@gelisimakademisi.com

TELEFON

 0 212 274 09 35 – 0 532 574 64 08

SERTİFİKASYON

 Gelişim Akademisi Eğitim Katılım Sertifikası

İKRAM

 Çay , kahve ve ara yiyecekler ikramımızdır.

 EĞİTİM PROGRAMI

    1- Giriş

    2- Envanter İşlemleri

    3- Değerleme

-          • Ortalama Fiyat Esası

-          • Maliyet Bedeli Esası

-          • Takdir Esası

    4- Kasa

    5- Çekler

    6- Bankalar

• Vadeli Mevduat Hesaplarının Değerlemesi

• Kıst Faiz Gelirine İsabet Eden Stopajların Durumu

• Repo Hesapları

    7- Diğer Hazır Değerler

    8- Menkul Kıymetler

• Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

• Borsa Rayiciyle Değerlenecek Menkul Kıymetler

• Kıst Getiri Ölçütüyle Değerlenecek Menkul Kıymetler

    9- Ticari Alacaklar

• Reeskont Uygulaması

• Şüpheli Alacaklar

• Değersiz Alacaklar

• Vazgeçilen Alacaklar

    10- Stoklar

• İndirim İskonto ve Primleri

• Dönem Sonu Stok Sayım Farkları

• Değeri Düşen Stoklar

    11-Maddi Duran Varlıklar

• Amortisman Uygulaması

• Amortisman Hesaplama Yöntemleri

• Normal Amortisman

• Azalan Bakiyeler Usulü ile Amortisman

• Kısıt Amortisman

- • Fevkalade Amortisman

• Amortismanlar ile İlgili Özellikli Durumlar

• Özel Maliyet Bedelleri

• Sabit Kıymet Yenileme Fonu

    12- Banka Kredileri

    13- İlişkili Kişilerle Olan Hesapların Değerlemesi

• Ortaklar Cari Hesabı

• Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

    14- Ödenmeyen Ssk Primleri

    15- Vergi Karşılığı Ayrılması

    16- Yıllara Sari İşlerde (YSİ) Dönem Sonu İşlemleri

• YSİ de Müşterek Genel Giderlerin Dağıtımı

• YSİ de Amortismanların Dağıtımı

• YSİ de Muhasebe Uygulaması

    17- Bağış Ve Yardımlar

• Beyanname Üzerinden İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar

- • Belirli Bir Hadle Sınırlı Olarak İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar

- • Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar

• Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Bağış ve Yardımlar

    18- Dönem Sonu Kapanış İşlemleri

• Maliyet Hesaplarının Gelir Hesaplarına Aktarımı

• Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması

    19- Diğer Dönem Sonu İşlemleri

• Yeni Türk Ticaret Kanunu, TMS Karşılaştırmalı Mali Tablolar

    20- Değerlendirme Ve Sonuç

19-02-2015, 08:38
Вернуться назад