İLETİŞİM
» » » Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Teknikleri

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Teknikleri


Günümüz iş hayatında kurumların uzun vadeli, kalıcı başarıyı yakalaması ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi en üst yönetim kademesinden en alt seviyede bulunan çalışana kadar tüm personelin yüksek performans göstermesine ve bunda sürekliliği yakalamasına bağlıdır. Bunun içinde kurum çalışanlarının performansının ölçümlenebilmesi, değerlendirilmesi, eksik yönlerin ortaya çıkarılıp düzeltmeye yönelik çalışmalar yapılması kurumun varlığının devamı açısından çok önemlidir.

Bu eğitim, işletme hedefleriyle personel hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefler. Kurum içinde değerlendiren ve değerlendirilenleri, performans yönetim süreci ve yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir, performansın iyileştirilmesi ve kişisel gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar.

 Eğitimin Katılımcıya Kazandırdıkları

• Adil, objektif ve yetkinlik temelli performans değerlendirme
• Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
• Çalışanların yetkinlik düzeylerini geliştirme
• Görüşme sırasında bilgi toplama, soru sorma ve yapıcı geri bildirim verme
• Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
• Güvenilir ücretlendirme, terfi, ödüllendirme ve işe son verme kararları oluşturma
• Performans değerlendirme sürecinin önemini benimseme

 Eğitimin İşletmeye Kazandırdıkları

• Etkin performans yönetim sistemini kuruma mal etme
• Performans değerlendirme sürecine işlerlik kazandırma
• Performans sonuçlarına dayalı kurumsal kararlar oluşturma
• İnsan kaynağını güvenilir, adil ve nesnel ölçütlerle etkin kılma
• Geliştirme politikalarını somut verilere dayandırma

EĞİTİM İÇERİĞİ

• Yeni İş Güvencesi Kanununun Örgütlerdeki Performans Yönetimi Sistemine Etkileri
• Örgütlerde Performans Yönetimi Sistemi Kurulma Nedenleri
• Türkiye’de Performans Yönetimi Sistemi Kurulma Nedenleri
• Performans Yönetimi Sistemi – Tanım
• Çalışanın Tatmini
• Performans Değerlendirme
• Performans Değerlendirme Verilerinin Kullanıldığı Fonksiyonlar
• Performans Değerlendirme Sistemi
• Performans Değerlendirmenin Amaçları
• Klasik-Çağdaş Performans Değerlendirme Yaklaşımları
• Performans Değerlendirme Sisteminin Hazırlanması
• Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
• Objektif Kriter Belirleme Süreci
• Performans Değerlendirme Yöntemleri
• Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
• Stratejik Karar Etkisi
• Örgüt Kültürünün Etkisi
• Örgüt Büyüklüğünün Etkisi
• Performans Değerlendirme Sürecinde Karar Alma
• Amaçlara Göre Yönetim Yöntemi
• Grafik Dereceleme Yöntemi
• Performans Formunun Hazırlanması
• Katılımcıların Kendi Sektörlerine Uygun Performans Değerlendirme Formlarının Oluşturulması
• Performans Değerlendirme Görüşmeleri
• Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Değerlendiricinin Sorumlulukları
• Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Değerlendirilenin Sorumlulukları
• Hedef Belirleme Yöntemleri
• Performans Yönetimi Sisteminin Diğer İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına Etkileri
• Eleman Seçme Ve Yerleştirme Sistemi
• Eğitim Yönetimi
• Kariyer Planlama    
• Ücret Yönetimi
• Çalışanların Profesyonel Gelişimi Ve Motivasyon
• Çalışanlar Ne Zaman Yüksek Performans Gösterirler
7-03-2018, 16:26 / insan kaynakları eğitimleri

YORUM EKLE

  • Okunamayan kodu yenilemek için resmin üstüne tıklayınız

up