Dış Ticarette Menşe Kuralları, Menşe Kümülasyonu, İGV Ve EMY Uygulamasında Menşe Kriterleri

HAFTASONU PROGRAMIHAFTA İÇİ PROGRAMIONLİNE PROGRAM
EĞİTİM TARİHİ 16 - 17 NİSAN 2022 19-20 NİSAN 2022 18 - 20 - 22 NİSAN 2022
EĞİTİM GÜNLERİ CUMARTESİ-PAZARSALI ÇARŞAMBAPAZARTESİ ÇARŞAMBA CUMA
EĞİTİM SAATLERİ 17:00 - 21:00 21:00 - 23:30 21:00 - 23:00
EĞİTİM SÜRESİ 4 HAFTA 4 HAFTA 3 GÜN
EĞİTİM ÜCRETİ 1.000 TL + KDV
1.000 TL + KDV 1000 TL + KDV
İLETİŞİM 0532 574 64 08 0532 574 64 08 0532 574 64 08

 EĞİTİM PROGRAMI

• Menşe Kavramı Neden Önemlidir?

• Tercihli Olmayan Menşe İle Tercihli Menşe Kuralları Ayırımının Önemi Nedir?

• Eşyanın Menşe Statüsü Nasıl Belirlenir?

• Üretimi Birden Fazla Ülkede Gerçekleşen Eşyanın Menşei Nasıl Belirlenir? Örnek Uygulamalar

• Menşe Şahadetnamesi Aranacak Zorunlu Haller Nelerdir?

• Gümrüğe İbraz Olunan Menşe Belgesindeki Bilgilerin Gerçeğe Aykırı Olması Halinde Doğacak Cezai Yükümlülükler Nelerdir?

• Ticaret Politikası Önlemine Tabi Eşya İçin Hangi Belgelerin İbrazı Halinde Menşe Şehadetnamesi İstenmez?

• Tercihli Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hangi Durumlarda Uygulanır?

• Tercihli Tarife Uygulamasının Koşulları Nelerdir?

• Doğrudan Nakliyat Kuralı Nedir?

• Yürürlükte Bulunan Serbest Ticaret Anlaşmalarımız.

• Menşe Kümülasyonunun İşleyişi Nasıldır? Örnek Uygulamalar

• Çapraz Menşe Kümülasyonun İşleyişi Nasıldır? Örnek Uygulamalar

• PAAMK Sisteminde İkili Ve Çapraz Kümülasyon Uygulamasında Hangi Menşe İspat Belgeleri Düzenlenir?

• PAAMK Sisteminde Değişken Geometri Kuralı Uygulamasının İşleyişi Ve EUR.1 , EUR-MED Ayrımı Nasıl İşler?

• İkili Ve Çapraz Kümülasyona Taraf Ülkelerin Yaptığı İmalatta Menşeili Olmayan Girdi Kullanılması Halinde Nihai Ürünün Menşe Statüsü Nasıl Belirlenir?

• Çapraz Kümülasyon Sisteminde Geri Ödeme Ve Muafiyet Yasağı Nedir? Telafi Edici Vergi Uygulaması

• Tercihli Tarife Uygulamasında Doğrudan Nakliyat Kuralı Nasıl İşler?

• Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinde Serbest Dolaşımda Bulunan Menşeili Eşyanın Kümülasyona Taraf Ülkelere İhracında Bu Ürünün Tercihli Menşe Statüsü Hangi Belge İle Kanıtlanır?

• İlave Gümrük Vergisi İstisnası Uygulanan Ülkeler Menşeili Eşyanın Menşe Statüleri Hangi Belgeler İle Kanıtlanabilir?

• Tedarikçi Beyanı Ve Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı Düzenleme Koşulları Nasıldır?

• Tedarikçi Beyanının Doğruluğundan Şüphe Duyulursa Hangi İşlem Yapılır?

• İlave Gümrük Vergisi Neden AB Ve Türkiye Menşeli; Çapraz Kümülasyon Kapsamında Menşeli; Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Menşeli Olarak Gelen Eşyalar İçin Uygulanmaz?

• İlave Gümrük Vergisine Tabi Eşyanın Aynı Zamanda Ticaret Politikası Önlemine Tabi Olması Halinde Menşe Statüsü Hangi Belge İle Kanıtlanır?

• İkili STA Kapsamında Menşeli Olan Ürün AB Den A.TR Dolaşım Belgesi Eşliğinde Gelmesi Halinde İGV Muafiyetinden Yararlanabilir Mi?

• Ticaret Politikası Önlemleri, İlave Gümrük Vergisi Ve Diğer Mali Yükümlülükler

• Ek Mali Yükümlülüğün(EMY) Amaç Ve Kapsamı Nedir?

• Ek Mali Yükümlülük Nasıl Uygulanmaktadır?

• Ek Mali Yükümlülük (EMY) Uygulanan Ürünlerin İthalinde Menşe Belgesi İbrazı Zorunlu Mudur?

• Ek Mali Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Halinde Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

• Sahte Menşeli Eşya Ne Demektir? Menşe Sapmasının Hukuki Sonuçları Nelerdir?

• Menşe Yanıltılması Ne Demektir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Dış Ticarette Menşe Kuralları, Menşe Kümülasyonu, İGV Ve EMY Uygulamasında Menşe Kriterleri için yorumlar kapalı