Buradasınız:

Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Teknikleri Eğitimi


Günümüz iş hayatında kurumların uzun vadeli, kalıcı başarıyı yakalaması ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi en üst yönetim kademesinden en alt seviyede bulunan çalışana kadar tüm personelin yüksek performans göstermesine ve bunda sürekliliği yakalamasına bağlıdır. Bunun içinde kurum çalışanlarının performansının ölçümlenebilmesi, değerlendirilmesi, eksik yönlerin ortaya çıkarılıp düzeltmeye yönelik çalışmalar yapılması kurumun varlığının devamı açısından çok önemlidir.

Bu eğitim, işletme hedefleriyle personel hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefler. Kurum içinde değerlendiren ve değerlendirilenleri, performans yönetim süreci ve yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir, performansın iyileştirilmesi ve kişisel gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar.

Eğitimin Katılımcıya Kazandırdıkları

 Adil, objektif ve yetkinlik temelli performans değerlendirme
 Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
 Çalışanların yetkinlik düzeylerini geliştirme
 Görüşme sırasında bilgi toplama, soru sorma ve yapıcı geri bildirim verme
 Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
 Güvenilir ücretlendirme, terfi, ödüllendirme ve işe son verme kararları oluşturma
 Performans değerlendirme sürecinin önemini benimseme

Eğitimin İşletmeye Kazandırdıkları

 Etkin performans yönetim sistemini kuruma mal etme
 Performans değerlendirme sürecine işlerlik kazandırma
 Performans sonuçlarına dayalı kurumsal kararlar oluşturma
 İnsan kaynağını güvenilir, adil ve nesnel ölçütlerle etkin kılma
 Geliştirme politikalarını somut verilere dayandırma

          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE 

PROGRAM

Eğitim Tarihi


18 - 19 Mayıs 2024


20 - 21 - 22 - 23 Mayıs 2024 

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Eğitim Saatleri


10.00 – 16.00


21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


2 Gün


4 Gün

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


3.500 TL+KDV


3.500 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yeni İş Güvencesi Kanununun Örgütlerdeki Performans Yönetimi Sistemine Etkileri
Örgütlerde Performans Yönetimi Sistemi Kurulma Nedenleri
Türkiye’de Performans Yönetimi Sistemi Kurulma Nedenleri
Performans Yönetimi Sistemi – Tanım
Çalışanın Tatmini
Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Verilerinin Kullanıldığı Fonksiyonlar
Performans Değerlendirme Sistemi
Performans Değerlendirmenin Amaçları
Klasik-Çağdaş Performans Değerlendirme Yaklaşımları
Performans Değerlendirme Sisteminin Hazırlanması
Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
Objektif Kriter Belirleme Süreci
Performans Değerlendirme Yöntemleri
Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
Stratejik Karar Etkisi
Örgüt Kültürünün Etkisi
Örgüt Büyüklüğünün Etkisi
Performans Değerlendirme Sürecinde Karar Alma
Amaçlara Göre Yönetim Yöntemi
Grafik Dereceleme Yöntemi
Performans Formunun Hazırlanması
Katılımcıların Kendi Sektörlerine Uygun Performans Değerlendirme Formlarının Oluşturulması
Performans Değerlendirme Görüşmeleri
Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Değerlendiricinin Sorumlulukları
Performans Değerlendirme Görüşmelerinde Değerlendirilenin Sorumlulukları
Hedef Belirleme Yöntemleri
Performans Yönetimi Sisteminin Diğer İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına Etkileri
Eleman Seçme Ve Yerleştirme Sistemi
Eğitim Yönetimi
Kariyer Planlama
Ücret Yönetimi
Çalışanların Profesyonel Gelişimi Ve Motivasyon
Çalışanlar Ne Zaman Yüksek Performans Gösterirler

Etiketler: Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Teknikleri Eğitimi