Buradasınız:

Uygulamalı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı


Bu eğitimde şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde personel özlük işleri ve iş hukuku konularıyla ilgilenen ve bu alanda sorumlulukları olan, aynı zamanda bu alanda kariyer yapmak isteyen profesyonellerin iş hukuku ve personel uygulamaları konusunda uygulanabilir bilgi sahibi olması ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak sunulması hedeflenmektedir..Eğitim sonunda katılımcılar iş hukuku ve özlük işleri ile ilgili en gerekli bilgilere sahip olacak ve kariyerlerine yeni bir sayfa açacaklardır.
 

KİMLER KATILMALI

•    Firmaların Personel ile İlgili Departmanlarında Çalışan Yöneticiler,
•    İK Departmanı Çalışanları,
•    Uygulamayı Öğrenmek İsteyen Yöneticiler
•    Bu Alanda Kariyer Yapmayı Hedefleyenler

          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE 

PROGRAM

Eğitim Tarihi


18 Mayıs 2024

20 Mayıs 2024

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Çarşamba Cuma 

Eğitim Saatleri


10.00 – 17.00

21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


3 Hafta


6 Hafta

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


12.000 TL+KDV


12.000 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com


                                   EĞİTİMİN PROGRAMI


1. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI VE ÖZLÜK İŞLERİ KAVRAMI


•        Temel Kavramlar
•        İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Fonksiyonları
•        Personel Yönetiminin Amaç Ve İşlevleri
•        Personel Yönetiminin Ve İK Fonksiyonlarından Farkı
•        İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Özlük İşlerinde Kullanımı Ve Uygulamaları
•        İşyeri Açılışı Ve Bildirimler 


2. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ HUKUKU UYGULAMALARI
•        Personel Yönetimi Ve İş Hukuku İlişkisi
•        Personel İşe Başlatma Prosedürü
•        İşverenin Sorumlulukları Ve Yükümlülükleri
•        Çalışanlara Bildirilecek Sorumluluklar Ve Yükümlülükler
•        İş Yasalarına Göre Dokümantasyon Hazırlanması
•        İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri, İşyeri Açılışı Tanımlanması
•        Alt İşverenlik Uygulamaları
•        Personel Bildirimlerinin Yapılması
•        İş Sözleşmesi Çeşitleri
•        Deneme Süreli İş Sözleşmesi Hangi Durumlarda Yapılır?
•        Belirli İş Sözleşmelerinin Zincirleme Yapılması Durumunda Geçerliliği
•        Yasal Sonuçları Bakımından Sözleşme Çeşitlerinin Farkları
•        İşin Düzenlenmesi Ve Çalışma Süreçleri
•        Yasaya Aykırı Düzenlenen İş Sözleşmeleri
•        Yeni Ve Eski İşverenin Sorumlulukları
•        Kurumlarla İlgili Yazışma Ve Belge Düzenlemesi
•        Deneme Ve Değerlendirme Süreci
•        Eski Ve Yeni İşveren Sorumlulukları
•        Askerlik Kanunundan Doğan Çalışma
•        Yargıtay Kararları
 
3. BÖLÜM: ÖZLÜK İŞLERİ UYGULAMALARI VE BELGELER
•        Personel Özlük Dosyası Düzenleme Uygulamaları
•        Personel Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
•        Etkin Dokümantasyon Hazırlamanın Önemi,
•        Yıllık Izin Hakkı, Süreler Ve Kullanımı Ve İşverenin Yönetim Hakkı,
•        İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği Ve Oryantasyon El Kitabı,
•        Personelin Çalışma Döneminde Yapılacak Uygulamalarda Uyulması Gereken Kurallar,
·         Personel Çalışma Döneminde İnsan Kaynakları Birimlerinin Yapması Gereken Uygulamalar
•        Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun Getirdiği Yükümlülükler
•        Yıllık İzin Hakkı Ve Kullanımı
•        Yıllık İzin Sürerleri Ve İhbar Süresi
•        İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği Ve Oryantasyon
•        Personel Özlük Dosyası Düzenleme Ve Belgeler
•        Personelin Çalışma Döneminde Yapılacak Uygulamalar
•        Personelin İşten Ayrılma Sürecinde Yapılacak Uygulamaları
•        Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Alınması Gereken Tedbirler
•        6098 Sayılı Borçlar Kanunun Iş Yasalarına Etkileri Ve Sorumluluklar
•        6098 Sayılı Kanuna Göre İhbar, İzin Süreleri Ve Zaman Aşımı Süreleri
•        Yıllık İzin Kullanımları, Değişiklikleri Ve Kullanılmamasının Sonuçları,
•        İş Kanunu 92’nci Maddesinde Yapılan Değişiklikler Ve Uygulamada Ortaya Çıkardığı Sorunlar
•        İş Davalarındaki Önemli Değişiklikler Ve Uygulama Sorunları
•        Çalışma Ve İş Kurumu Müdürlükleri Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Denetimleri
•        Denetimlere Hazırlık İçin Yol Haritası Ve Risklerini Önlemi
 
4. BÖLÜM: ÇALIŞMA SÜRECİ İŞLEMLERİ
•        Çalışma Süreleri, Fazla Çalışma Ve Bayram Çalışmaları Hesaplanması
•        Çalışma Koşullarında Değişiklik, Görev, Unvan Ve Ücret Değişikliği Yapılması,
•        Personel Yönetiminde Kullanılan Formlar Ve Özellikleri
•        İnsan Kaynakları Yönetmelikleri, Oryantasyon Ve Organizasyon Görev Tanımlarının Faydaları,
•        Disiplin Yönetmeliği Ve Uyarı Cezası Verilmesi Ve İşten Çıkarmanın Sonuçları,
•        Yazılı Savunma Alma, Uyarı Verme, İşten Çıkarma Süreci Ve Hak Düşürücü Süreler
•        Ücret Kesme Uygulaması, Askerlikten Doğan Çalışma
•        İşsizlik Sigortası
•        Doğum İzni Ve Kullandırılması
•        Yıllık İzin Hak Etme Ve Kullanma Süreci İş Kazalarında İzin Kullandırmamanın Sonuçları
•        6098 Sayılı Borçlar Yasasına Göre İzin Süreleri Ve Kullandırılmada Özellikleri
•        Bildirge Verme Süreci
•        Çalışma Süreci İle İlgili Önemli Yargıtay Kararları
 
5. BÖLÜM: PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE SORUNLARI
•        Personelin Kurumla İlişiğini Kesme Prosedürleri,
•        İlişik Kesme Yazışmaları Ve Formlar İle Etkin Belge Düzeni
•        Çeşitlerine Göre İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi               
•        Sözleşmenin Feshinde Usül
•        İhbar Önelleri Ve Kullanımı
•        Hak Düşürücü Süreler
•        Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi
•        Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları
•        Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan Bildirimlerin Sorunları
•        İşten Çıkarma Ve İşe İade Kararları Uygulamaları
•        İş Güvencesi Ve İşe İadenin Sonuçları
•        Sözleşmenin Sona Ermesinde İş Güvencesi Nedir, Uygulamaların Nasıl Yapılmalı?
•        İş Güvencesi Kapsamındaki Personelin İşine Son Verme Sebepleri
•        Çalışma Belgesi Zorunluluğu
•        Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçları
•        Kötü Niyet Tazminatı
•        Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi Ve Sonuçları
•        İhbar Öneli Kullanmama Ve Bedelinin Ödenmesi
 
6. BÖLÜM: ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ 
•        Ücret Ve Ücret Çeşitleri,
•        Net Ücret, Brüt Ücret,
•        Giydirilmiş Ve Çıplak Ücret,
•        Asgari Ücret, Yarım Ücret
•        Fazla Çalışma Ücreti,
•        Hafta Tatili Ve Genel Tatil Ücreti,
•        Ücretin Ödenmesi,  
•        Ücretin Gününde Ödenmemesinin Sonuçları Nelerdir,
•        İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi,
•        Ücretin Saklı Kısmı,
•        Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günü Ücretleri,
•        Geçici İş Göremezlik Ücreti,
•        Hak Edişlerden Ücret Kesme Yükümlüğü,
•        Ücret Hesap Pusulası,
•        Ücret Kesme Cezası,
•        Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti,
•        Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar,
•        Kıdem Ve İhbar Tazminatında Ücretin Önemi,
•        Yıllık Ücretli İzin Süreleri,
•        Ücretin Azaltılması, Kısmı Süreli Çalışmalarda Ücret,
•        Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretler Ve Vergisel Sorunları,
•        Ücretin Değişik Başlıklar Altında Ödenmesi ,
•        Taşeron Ücretlerinin Ödenmemesi Halinde İşverenin Sorumluluğu,
 
7. BÖLÜM: ÜCRET BORDROSU 
•        Ücret Bordosu
•        Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler Ve Önemi,
•        Ücret Bordrosunun Delil Olma Özelliği, İhtirazi Kayıt,
•        Ücret Bordrosunda İndirimler,
•        Sosyal Güvenlik Primleri Taban Ve Tavanı Ve Prim Oranları
•        Asgari Ücret
•        Yemek,Çocuk Parası
•        Özel Gider İndirimi
•        Netten –Brüte Veya Brütten Nete Bordro Tahakkuku
•        Bordro Parametreleri Ve Bordro Örnekleri
•        Gelir Vergisi Dilimleri Ve Matrahı
•        Sigorta Matrahına Hangi Kazançlar Girer. Yasal Sınır Nedir ?
•        Yasal Parametreye Göre Örnek Uygulamaları, Bordro Hesaplaması,
•        İhbar Ve Kıdem Tazminatı Nedir Ve Tazminatlar Neye Göre Hesaplanır,
•        Kazançlar Toplamı, Yasal Kesintiler, Kesintiler Toplamı Nedir
•        Prime Tabi Olan Ve Olmayan Kazançlar
•        Fazla Mesai Yönünden Bordronun Önemi,
•        Ücret Muafiyetleri İle İlgili Bordrodaki Uygulamalar
•        Özel Sigorta Ve BES Ödemelerinde Vergi İndirimi
•        İlişik Kesme Prosedürü Ve Yapılacak İşlemler, Çıkış Bordrosu Ve İbraname,
•        İşe İade Kararlarında Bordro Yapımı Ve Primlerin Ödenme Süreci
 
8. BÖLÜM: BORDRO UYGULAMALARI
•        Ücret Çeşitleri, Özlük İşlerinde Kullanım Ve Ücretlerin Ödenmesi
•        Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti Hesaplanması
•        Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller Ve Ücret Azaltmanın Sonuçları,
•        Kıdem, İhbar Tazminatı Hesabına Giren Ödemeler, Tazminatların Eksik Hesaplanması,
•        Yasal Olarak Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler,
•        Ücret Bordrosunda GV Kesinti Oranları, SGK Prim Matrahı Hesaplanması,
•        Alt İşveren (Taşeron) Ücretleri, Kıdem Tazminatı Ödemesinde Asıl İşveren Sorumluluğu
•        Ücret Bordro, Çıkış Bordrosu Ve Mesai Bordrosu Hesaplanması,
•        Ücret Bordosu Düzenleme Şekli, İşyeri Ve Tehlike Derecesine Göre Bordro Tanzimi
•        Ücret Bordrosunda Yapılması Gereken İstisna Ve İndirimler,
•        SGK Prim Taban Ve Tavan Uygulaması, Çalışma Şekillerine Göre Uygulanacak Prim Oranları,
•        Bordro Parametreleri Ve Örnek Bordro Uygulamaları,
•        % 5 İşveren Hazine Yardımı İndirim Şartları Ve Hazine Yardımının Geri Alınması,
•        Asgari Geçim İndirimi Uygulamaları Ve Bordroda Gösterilmesi,
•        Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerin Durumu Ve Yıllık Beyanname Uygulaması,
•        İşe İade Kararlarında Bordro Yapımı, Beyan Süreçleri, Sigorta Primi Ve Vergi Ödemesi,
•        Ücret, Fazla Mesai, Ek Ödemeler Yönünden Bordro Örnekleri
•        Ücret Ve Bordro İle İlgili Yargıtay Kararları
 
9. BÖLÜM: BORDRO SİGORTA UYGULAMALARI
•        Personelin Sigortasının Yapılması,
•        İş Sözleşmesi Ve Ödeme Şekillerine Göre Bordro Hesabı
•        Bordro Parametreleri,
•        SGK Ve Vergi Matrahına Giren Ödemeler, İstisnalar
•        Ücret Şekilleri Ve Bordro Konulması, Sonuçları,
•        Netten Brüte Ve Brütten Nete Ödemelerin Hesaplanması,
•        Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hesaplama Ve Bordroya Konulması,
•        Aylık Bordro Hesabı Ve İşten Çıkış Bordrosu Hesabı
•        AGİ Hesaplama Yöntemi,
•        İşveren Özel Sağlık Ve BES Sigortaları Hesaplaması Ve Bordroya Konması,
•        İşçi Şahıs Sigortaları Ve BES Ödemelerinin Bordroya Konması Ve Hesaplanması,
•        Genel Sağlık Sigortası Uygulaması Part- Time Çalışmada Bordro Yapılması
•        Devreden Sigorta Matrahı Ve Bordro Yapılması
•        Geçici İş Göremezlikte Bordro Yapılması Ve Sonuçları,
•        Ödeme Çeşitlerinin Bordroya Konması Ve İstisnaların Hesaplanması,
•        Kümülatif Vergi Matrahı Ve Kullanılması
•        Sosyal Güvenlik Kurumu Bakımından Sigorta Ve Bordrolardaki Yanıltıcı Beyanların Sonuçları,
•        İşten Çıkışlar Ve Yapılacak Çalışmalar
•        Bordro Örnekleri İle İlgili Workshoplar 
•        Bordro İle İlgili Yargıtay Kararları
 
10. BÖLÜM: BORDRO UYGULAMALARI ÖRNEKLERİ
•        Elle Ve Elektronik Ortamda Bordro Yapılması Ve Katılımcılara Yaptırılması
•        Personele Yapılan Ödeme Şekillerine Göre Ücret Bordrosu Uygulamaları,
•        Özel Sağlık Sigortası Ve BES Ödemeli SGK Matrahından İndirim Uygulamaları,
•        Şahıs Sigortaları Ödemelerinde Vergi İndirimli Örnek Bordo Yapılması,
•        Bordro Uygulamaları Ve Hesaplamalarında İndirimlere Göre Uygulama Örnekleri,
•        Personel Çıkış Bordrosu Uygulamaları Ve İbraname Hazırlanması,
•        İşe İade Kararlarında Bordro Yapımı
 
11. BÖLÜM: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
•        İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Genel Bakış
•        Kanun Kapsamına Giren İşyerleri Ve Çalışanlar  
•        Mevcut İş Sağlığı Maddeleri Ve Yeni İş Sağlığı Arasındaki Fark
•        İşverenlerin Genel Yükümlülükleri Ve Uygulama Başlayan Konular 
•        İşverenlerin Sorumlulukları Ve Uygulamaya Alınması,
•        Etkilenecek İnsan Kaynakları Fonksiyonları İle İlgili Sürçler, 
•        Mevcut Durumun İyileştirilmesi İçin Yapılacak Çalışmalar,
•        Asıl Alt İşveren İlişkisinde Ve Sitelerde Yapılacak Çalışmalar 
•        Ortak Tesis Kullanımı Ve Kadroda Yer Alması Gereken Personeller
•        5510 Ve 6331 Sayılı Kanunlara Göre İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi Ve Soruşturulması
•        İşverenin Genel Yükümlülüğü, Risklerden Korunma İlkeleri
•        Asıl İşverenin, Alt İşverenden Kaynaklanan Sorumlulukları
•        İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Bakanlık Tarafından Desteklenmesi
•        Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir? Kimler Faydalanabilir?
•        İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi
•        İzin Döneminde Çalıştırılan Personelin İş Kazası Geçirmesinin Sonuçları
•        6331 Sayılı Kanununda Çalışanların Yükümlülükleri Bildirmek İşverenleri Nasıl Kurtarır?
•        İşverenlerin Yol Haritası
 
11. BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI
•        5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası Hakkında Bilgiler
•        SGK İşyeri Açılışı Ve İşyerinin Taşınması Uygulamaları
•        5510 Sayılı Yasaya Göre Sigortalı Grupları Ve Uygulanması
•        Personelin İşe Giriş Ve Çıkışı İle İlgili İşlemlerin Uygulaması
•        Çalışma Şekillerine Göre SGK Prim Oranları
•        Sigorta Kolları Ve Uygulamaları
•        Kısa Vadeli Sigorta Kolları
•        Genel Sağlık Sigortası
•        Uzun Vadeli Sigorta Kolları
•        Prime Esas Kazançlar, Devreden SGK Ve Matrahtan İndirimler
•        Geçici İş Göremezlik Hesaplanması
•        Sigorta Bildirimleri Ve Bildirge Verme
•        % 5 Hazine Yardımı Uygulaması Ve Kaybedilmesi
•        Part-Time,Çağrı Üzerine,Kısmı Süreli Çalışmalarda GSS Uygulaması
•        Sigortaya Tabi Olan Ve Olmayan Kazançlar
•        İsteğe Bağlı Sigorta
•        İdari Para Cezaları Ve İndirimler
•        Bilgisayar Ortamında Sigorta Kesintileri
•        Personel İşten Çıkış Kodları Uygulaması
•        Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ve Uygulamaları
•        Alt İşveren Sigorta İş Yeri Açması, Yüklenici Durumu
•        Alt İşveren Sigorta Ve Personel Borçlarında Asıl İşveren Uygulamaları
•        Yargıtay Kararları Yorum Ve Açıklamaları
 
12. BÖLÜM: EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
•        Temel Kavramlar
•        Sigortalılık Süresi
•        Sigortalılık Süresi Hesaplanması
•        Sigortalılık Süresi Başlangıcı
•        Sigortalılık Süresi Başlangıcını Etkileyen Faktörler
•        İşe Giriş Tarihi İle Primlerin Ödenmeye Başlandığı Tarihin Farklı Olması
•        18 Yaşın Altında Geçen Hizmetler
•        Borçlanmalar
•        İtibari Hizmete Dayalı İşe Girişin Geri Çekilmesi
•        Sigortalılık Süresinin Sonunu Belirlenmesi
•        Sigorta Prim Ödeme Gün Sayısı
•        Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Durumu
•        Sigorta Yaş Haddi
•        Yaş Hadlerinde İndirim Yapılması
•        Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar
•        Malul  Sayılma
•        Malullük Aylığı Başvurusu ve İstenecek Belgeler
•        Malullük Aylığını Başlangıcı
•        Malullük Aylığını Kesilmesi ve Yeniden Başlaması
•        Yaşlılık Aylığı Ve Yaşlılık Toptan Ödenmesi
•        Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
•        Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması, Toptan Ödeme  Yapılması
•        Ölen Sigortalının Hak Sahibine Cenaze Ödeneği Verilmesi
•        Ölüm Aylığı Almakta İken Evlenen Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği Verilmesi
 

Etiketler: bordrolama ve özlük işleri eğitimi, sosyal güvenlik eğitimi