Buradasınız:

UYGULAMALI FİNANS UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI


Globalleşen dünyada sosyal, siyasi ve ekonomik yapılar çok hızlı değişen gelişmekte ve büyümektedir.  Bu hızlı değişim içerisinde işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmelerini finansal yapılarını sağlam bir şekilde oluşturmaya, bu yapıyı korumaya ve güçlendirmeye bağlıdır.
Finans bölümü yöneticilerinin finansal yönetimin tüm konularını bilmeleri, doğru olarak uygulamaları ve firmalarını uzun vadeli, kalıcı finansal sistem kurmaları gerekmektedir. Bunu yapabilmeleri de finans yönetiminin tüm yönlerinin uygulamalı olarak işlendiği finans eğitimi almalarına ve bu finans eğitiminde aldıkları bilgileri şirketlerinde uygulayabilmelerine bağlıdır.
Bu eğitim firmaların finans departmanlarında çalışan ve bilgilerini arttırarak sorumluluklarını daha iyi yerine getirmek isteyen ya da kariyerine aldığı finans eğitimiyle finans uzmanı olarak devam etmek isteyenlere yönelik olarak düzenlenmiş uygulamalı bir finans uzmanlık eğitimidir.
Eğitimimiz, uzun yıllar işletmelerin finans bölümlerinde çalışmış, deneyimli eğitmenler tarafından sunulmaktadır.

          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE

PROGRAM

Eğitim Başlangıç Tarihi


16 Eylül 2023

18 Eylül 2023

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Çarşamba Cuma


Eğitim Saatleri


10.00 – 17.00


21.00 – 23.30


Eğitim Süresi


3 Hafta


5 Hafta


Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform


Eğitim Ücreti


8.000 TL+KDV


8.000 TL+KDV


Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08


Mail


iletisim@gelisimakademisi.comEĞİTİM PROGRAMI

       1. BÖLÜM: FİNANS YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

·     Finansal Yönetime Giriş

·     İşletmelerde Finansal Yapı

·     Finansal Hedefler ve İşlevleri

·     Finansal Yönetimin Temel İşlevleri

·     Finansal Kontrolün Önemi

·     Finansal Kontrol Sistemleri

2. BÖLÜM: FİNANS VE MUHASEBE FONKSİYONLARINA GENEL BAKIŞ

·     Temel Mali Tablolar

·     Mizan

·     Bilanço

·     Gelir Tablosu

·     Satışların Maliyeti Tablosu

·     Yardımcı Mali Tablolar

·     Fon Akış Tablosu

·     Nakit Akış Tablosu

·     Özvarlık Değişim Tablosu

·     Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

·     Maddi Duran Varlık Değişim Tablosu

·     Kar Dağıtım Tablosu

·     Mali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleri

·     Kur Farkları

·     Finansman Giderleri

·     Reeskontlar ve Karşılıklar

·     Stoklar ve Değerleme Yöntemleri

·     Duran Varlıkların Değerlemesi

·     Sorunlu Alacaklar

·     Bilanço Dışı Taahhüt ve İşlemler

·     Diğer Düzeltme İşlemleri

·     Türk Muhasebe Standartları İle İlgili Önemli Yenilikler

·     Mali Tabloların Konsolide Edilmesi

·     Kur Değişim Etkilerinin Yansıtılması

·     Enflasyon Değişim Etkilerinin Yansıtılması

·     Diğer Önemli Yenilikler

 3. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZİ ETKİLEYEN BAŞLICA ETKENLER

·     Sektörel, Konjonktürel ve Mevsimsel Etkiler, Farklılıklar

·     Büyüme-Karlılık-Nakit Akışı İlişkisi

·     Nakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler

·     Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor

·     Esas Faaliyet Karı, Vergi Faiz ve Amortisman Öncesi Kar

·     Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit Ve Serbest Nakit Akışı

·     Temel Ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği Okumak

·     Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri

 4. BÖLÜM: FİNANSAL TABLO OKUMA VE YORUMLAMA TEKNİKLERİ

·     Mali Tablolar ile Etkin Finansal Yönetim, Finansal Kıyaslama

·     Mali Tabloları Doğru Okumak, Yorumlamak

·     Yönetsel Bazlı Bilanço

·     Çalışma Sermayesi

·     İşletme Sermayesi

·     Kaynak Analizi

·     Bilanço ile Kur Riski Yönetimi

·     Bilanço ile Likidite Riski Yönetimi

·     Yönetsel Bazlı Gelir Tablosu

·     Gelir Tablosunun Can Alıcı Büyüklükleri

·     Hangi Kar, Ne Zaman ?

·     İş Birimi Bazında Gelir Tablosu Hazırlamak

·     Ürün Bazlı Gelir Tabloları ve Karlılık Analizi

·     Müşteri Bazlı Gelir Tabloları ve Karlılık Analizi

·     Yönetsel Bazlı Nakit Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosunu Okumak

·     Finansal Performans Ölçümü ve Yönetimi

·     Benchmark’ların Belirlenmesi

·     Temel Performans Göstergeleri

·     Doğru Finansal Hedef Koymak

·     Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

·     Stratejik Karlılık Ölçümü

·     Özkaynakla Sürdürülebilir Büyüme Performansı

 5. BÖLÜM: FİNANSAL MATEMATİK UYGULAMALARI

·     Faiz Kavramı, Türleri, Uygulamaları

·     Kaynak Maliyeti Hesaplamaları

·     Eşit Taksitli Ödemeler

·     Bireysel Ve Taksitli Ticari Krediler

·     Taksit Sistemleri

·     Mortgage Matematiği

·     Menkul Kıymetler Matematiği

·     Bono/Tahvil Fiyatlaması

·     Hisse Senedi Değerlemesi

 6. BÖLÜM: FİNANSAL PLANLAMA TEKNİKLERİ

·     Nasıl ve Kimin İçin Finansal Planlama,

·     Finansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin Yöntemleri

·     Nakit Planlaması Ve Nakit Bütçeleri İle Kısa Süreli Finansal Yönetim

·     Proforma Tabloların Hazırlanması

·     Proforma Bilanço

·     Proforma Gelir Tablosu

·     Proforma Fon Akım Tablosu

·     Proforma Nakit Akım Tablosu

 7. BÖLÜM: ŞİRKET DEĞERLEMELERİ

·     Sermaye Maliyeti, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ve Hesap Yöntemleri

·     Şirket Değerlemesinde Başlıca Yaklaşımlar

·     Endüstri Çarpanları Yaklaşımı

·     Net Aktif Değeri Yaklaşımı

·     Nakit Akışlarının Bugüne İndirgenmesi (DCF( Yaklaşımı)

·     Finansal Planlama Örnek Çalışması – Proforma Tablolar Yardımıyla Çelik Tel/Kablo

·     Şirketinin Şirket Değerinin Hesaplanması (DCF Yöntemi)

 8. BÖLÜM: İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ

·     Nakit Planlaması ve Yönetimi

·     Stok Planlaması ve Yönetimi

·     Alacak Planlaması ve Yönetimi

·     Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi

·     Alacak Tahsil/Yönetim Politikaları

·     İyi ve Kötü Alacakların Sınıflandırılması

·     Müşteri Skorkart İşlemleri

·     Marjinal Müşterilerden Vazgeçme Kararı

·     Kampanya Uygulama Kararı Ve Maliyetlerinin Tespiti

 9. BÖLÜM: FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

·     Finansal Risk Türleri, Saptanması Ve Ölçülmesi İlkeleri

·     Riske Maruz Değer (Var) Kavramı

·     Stres Testleri

·     Fon Yönetimi Ürünleriyle Finansal Risklerin Yönetilmesi

·     Kur Riski Yönetimi- Örnek Çalışma

·     Faiz Riski Yönetimi

·     Likidite Riski Yönetimi

·     Döviz Kurlarının Oluşumu Ve Spot İşlemler

Etiketler: finans eğitimi, finans kursu, muhasebe finans eğitimi