Buradasınız:

Finansal Matematik Eğitimi


 Faiz Kavramı, İçeriği, Türleri, Uygulamalar
• Basit Faiz
• Valör, Adat, Ortalama Faiz Kavramları
• İç Ve Dış İskonto, Senet İskontoları
• Mevduat ve Kredilerde Faiz Hesaplama Yöntemleri
• Bileşik Faiz
• Kırık Vade Gün Hesaplaması Ve Bileşik Faiz
• Sürekli Bileşik Faiz
• Reel Faiz
• Annüite Uygulamaları
 Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı, Başlıca Kullanım Alanları
• Yatırım Projeleri
• Menkul Kıymetler
• Şirket ve Gayrımenkul Değerlemesi
• Orta/Uzun Vadeli Krediler
• Diğer Krediler Efektif Maliyet Hesapları
 Kredi Hesaplamaları ve Matematiği
 Leasing Matematiği
 Factoring Matematiği
 Menkul Kıymetler Matematiği (Fiyatlandırma)
• Hazine Bonoları
• Repolar
• Tahviller (Sabit-Değişken Faizli, Endeksli, Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller)
• Eurobond Fiyatlandırması
• Hisse Senetleri Fiyatlandırması
 Basit Plasman Matematiği İle Banka Bilançosu Yönetimi
• Banka Ortalama Ve Marjinal Sermaye Maliyeti Hesaplaması
• Maliyetsiz Pasiflerin Sermaye Maliyetine Etkisinin Hesaplanması
• Şubeler Cari Ve Ürün Karlılıklarının Hesaplanması

Etiketler: Finansal Matematik Eğitimi