Buradasınız:

Temel Finans Yönetimi Eğitimi


 Finansal Yönetimin Önemi
• Yönetimde Yeni Trendler, Finansın Yeni Yönetim Düzenindeki Yeri
• Finansal Raporlamada Temel Kurallar
• Finans, Muhasebe ve Diğer Departmanlar Arası Entegrasyon
 Finansal Raporları Anlamak
• Tek Düzen Hesap Planı
• Temel Muhasebe Kuralları
• Finansal Tablolar Arasındaki İlişkiler
 Finansal Raporlar
• Bilanço
 Dönen Varlıklar - Duran Varlıklar
 Kısa Vadeli Borçlar - Orta ve Uzun Vadeli Borçlar
• Kar & Zarar Tablosu
 Satış Gelirleri
 Satışların Maliyeti, Üretim Giderleri ve Stok Farkları
 Faaliyet Giderleri
 Genel Yönetim Giderleri
 AR-GE Giderleri
 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
 Diğer Gelir ve Giderler
• Nakit Akış Tablosu
 Nakit Akış Döngüsü
 Net Kar ve Net Akış Kavramlarının Anlaşılması
 Yatırım Akışı ve Finansman Akışı Ayrımı
 İşletme Sermayesi Takibi
 Kritik Performans Takibi (Rasyolar)
• Finansal Durum Ve Net Değer Analizi
• Karlılık Ölçümleri
• Finansal Kaldıraç Ölçümü
• Verimlilik Ölçümleri
 Maliyet Muhasebesine Genel Bakış
• Sabit Ve Değişken Maliyet Kavramları
• Kontrol Edilebilen ve Edilemeyen Maliyetlerin Takibi
• Standart Maliyetler
• Maliyet Takibinde Sapma Analizleri
 İş Kararlarının Finansallar Üzerindeki Etkisi
• Tedarik Zinciri Kararlarının Etkisi
• Satış Ve Pazarlama Kararlarının Etkisi
• Verimlilik Yönetimi