Buradasınız:

Yönetim Muhasebesi Eğitimi


 Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi
 Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi
• Maliyet Liderliği Rekabet Stratejisi, Farklılaştırma Rekabet Stratejisi, Odaklanmış Rekabet Stratejisi, Birleşik Rekabet Stratejisi
 Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları
• Faaliyet Tabanlı Yönetim/ Maliyet/ Planlama Sistemleri
• Hedef Maliyetleme
• Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme
• Tam Zamanında (JIT) Yaklaşımı ve Maliyetleme
• Kaizen Maliyetleme / Kalite Maliyetleri
• Lojistik Süreçlerin Maliyetlenmesi
• Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
 İşletmelerde Kar Planlaması
• Maliyet Hacim İlişkilerinin Belirlenmesi
• Maliyet – Hacim – Kar Analizleri
• En Uygun Mamul Satış Karışımının Saptanması
• Alternatif Üretim ve Faaliyet Kararları
• Müşteri Karlılık Analizi
• EBİT ve EBİTDA
 Fiyatlandırma Kararları
• Fiyatlama Stratejileri ve Fiyatlama Teknikleri
• Fiyatlama Kararlarının Ekonomik Alt Yapısı
• Tam ve Değişken Maliyetlere Göre Fiyatlama
• Hedeflenen Kar/Varlıklar Oranına Göre Fiyatlama
• Pazara Yönelik Fiyatlama
 Faaliyet Kontrolü ve Kısa Vadeli Planlama
 Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması ve Finansal Kontrol Sistemi
 Raporlama ve Yönetim Muhasebesinde Kullanılan Raporlama Örnekleri
 Dönemsel Raporlara Dayalı Yönetim Denetimi
 Maliyet ve Gelir Raporlarına Dayalı Denetimler ve İşletme Kararları
 İşletme Sermayesi Yönetimi
• Nakit Planlaması ve Yönetimi
• Stok Planlaması ve Yönetimi
• Alacak Planlaması ve Yönetimi (Örneklerle)
• Ticari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisi

Etiketler: Yönetim Muhasebesi Eğitimi