Buradasınız:

İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi


 Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi
 Türkiye’de Yapılan Bütçe Uygulama Hataları
 İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar
• Sorumluluk Bütçesi
• Esnek Bütçe
• Sıfır Tabanlı Bütçeler
• Sermaye Bütçelemesi
 İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme
 Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları
 Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi
• Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri
• Satış Tahmininde Kantitatif, Kalitatif Teknikler
• Üretim Hacminin ve Kapasitenin Planlaması
• Direkt İlk Madde ve Malzeme Kullanımı ve Miktar Bütçeleri
• Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyet Giderlerinin Planlanması
• Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması
• Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması
• Genel Üretim Giderleri Bütçesi
• Toplam Üretim Maliyeti Bütçesi
• Stok Farkı Bütçesi
• Satılan Malın Maliyeti Bütçesi
 Satılan Mamul Malın Maliyeti Bütçesi
 Satılan Ticari Malın Maliyeti Bütçesi
 Satılan Hizmetlerin Maliyeti Bütçesi
 Faaliyet Giderlerinin Planlanması
• Ar-Ge Giderleri Bütçesi
• Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Bütçesi
• Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
 Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akışlarının Planlanması
• Nakit Planı ve Finansman Gider Planı
• Proforma Bilançonun Hazırlanması
• Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
 Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 Bütçe Kontrol Teknikleri
• Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi ve Raporlanması
• Sorumluluk Merkezlerinin ve Amaçların Tanımlanması, Sonuçların Ölçümlenmesi
• Performans ve Sorumluluk Raporları, Bölüm Karlılığının Ölçülmesi, Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi