Buradasınız:

Mali Tablolar Analizi ve Uygulamaları Eğitimi


 Mali Analizin Yeri ve Önemi
• Bilanço Tablosu
• Gelir Gider Tablosu
• Nakit Akım Tablosu
• Fon Akımı Tablosu
• Özkaynak Değişim Tablosu
 Mali Analiz Teknikleri
• Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
• Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
• Karşılaştırmalı Tablolar
• Trend Analizleri
• Yüzde Analizleri
• Oran Analizleri (Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
• Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama )
• Duran Varlık Oranları
• Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
• Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
• Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
• İşletme Sermayesi
• EBİT ve EBİTDA
 Başabaş Noktası Analizi

Etiketler: Mali Tablolar Analizi ve Uygulamaları Eğitimi