Buradasınız:

Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları Eğitimi


 Maliyet Bilgilerinin Yeri ve Önemi
 Maliyet Muhasebesinin Genel Esasları
• Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları
• Giderlerin Çeşitlerine ve Fonksiyonlarına, Faaliyet Hacmi ile Olan İlişkilerine, Fiili Olup Olmamasına ve Kontrol Edilebilirlik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
• Maliyet Muhasebesi Organizasyonu
• Bağımsız Muhasebe Sistemi
• Birleşik Muhasebe Sistemi
• Hesap Ayrılığı Ve Eşzamanlı Kayıt
® Maliyet Yöntemleri ve Maliyet Sistemleri
• Maliyetlerin Kapsamlarına Göre Maliyet Sistemleri (Tam/ Değişken/ Normal/ Asal Maliyet Yönetimi)
• Maliyet Saptanma Zamanına Göre Maliyet Sistemleri (Fiili/ Tahmini/ Standart Maliyet Yöntemi)
• Üretim Biçimine Göre Maliyet Sistemleri (Sipariş Maliyeti / Safha Maliyeti)
® Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi
• Maliyet Hesapları ( 7/A ve 7/B Seçenekleri )
• Endüstri, Ticaret ve Hizmet İşletmelerinde Gider ve Maliyet Hesaplarının Akışı
• Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu
® Hammadde, FIFO, Hareketli Ortalama, Tartılı Ortalama Yöntemleri
® Genel Üretim Giderleri
® Faaliyet Giderleri
® Maliyet Sistemleri ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması

Etiketler: Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları