Buradasınız:

Finansal Muhasebe Uygulamaları Eğitimi


          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE 

PROGRAM

Eğitim Tarihi


03 - 04 Ağustos 2024


05 - 06 - 07 - 08 Ağustos 2024

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Eğitim Saatleri


10.00 – 16.00


21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


2 Gün


4 Gün

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


3.500 TL+KDV


3.500 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com

EĞİTİM PROGRAMI

 Sayım noksanlık ve fazlalıkları
 Kredi kartı ile yapılan satışların muhasebeleştirilmesi
 Sermaye piyasası araçlarının kullanımı
 Kur farkı işlemleri
• Aktif hesaplarda / Pasif hesaplarda / Dış ticaret işlemlerinde
 Şüpheli ticari alacaklara karşılık ayrılması
 Stoklar ile ilgili işlemler
• Stok değerleme yöntemleri
• Stoklarda değer düşüklüğü
• İmha edilmesi gereken stoklar
• Fire işlemleri
 Reeskont işlemleri
• Alacak senetleri reeskontu / Borç senetleri reeskontu
 Dönem ayırıcı hesaplar
• Gelecek aylara ait giderler / Gelecek yıllara ait giderler
• Gelecek aylara ait gelirler / Gelecek yıllara ait gelirler
• Gelir tahakkukları
• Gider tahakkukları
 Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının muhasebeleştirilmesi
 Sabit kıymet ile ilgili işlemler
• Alış ve satış işlemleri
• Amortisman ve yenileme fonu işlemleri
• Özel maliyet bedelleri
 Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
 Factoring işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
 İnternetten yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi
 Konsinye satışların muhasebeleştirilmesi
 İade ve iskonto işlemleri
• Alışlarla ilgili iade ve iskonto işlemleri
• Satışlarla ilgili iade ve iskonto işlemleri
 Bağış ve yardımların muhasebeleştirilmesi
 Ciro primleri, iskontolar ve bedelsiz teslimler
 Personel prim karşılıkları
 Yedek akçe ayırma işlemleri