Buradasınız:

Finansal Muhasebe Uygulamaları Eğitimi


 Sayım noksanlık ve fazlalıkları
 Kredi kartı ile yapılan satışların muhasebeleştirilmesi
 Sermaye piyasası araçlarının kullanımı
 Kur farkı işlemleri
• Aktif hesaplarda / Pasif hesaplarda / Dış ticaret işlemlerinde
 Şüpheli ticari alacaklara karşılık ayrılması
 Stoklar ile ilgili işlemler
• Stok değerleme yöntemleri
• Stoklarda değer düşüklüğü
• İmha edilmesi gereken stoklar
• Fire işlemleri
 Reeskont işlemleri
• Alacak senetleri reeskontu / Borç senetleri reeskontu
 Dönem ayırıcı hesaplar
• Gelecek aylara ait giderler / Gelecek yıllara ait giderler
• Gelecek aylara ait gelirler / Gelecek yıllara ait gelirler
• Gelir tahakkukları
• Gider tahakkukları
 Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının muhasebeleştirilmesi
 Sabit kıymet ile ilgili işlemler
• Alış ve satış işlemleri
• Amortisman ve yenileme fonu işlemleri
• Özel maliyet bedelleri
 Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
 Factoring işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
 İnternetten yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi
 Konsinye satışların muhasebeleştirilmesi
 İade ve iskonto işlemleri
• Alışlarla ilgili iade ve iskonto işlemleri
• Satışlarla ilgili iade ve iskonto işlemleri
 Bağış ve yardımların muhasebeleştirilmesi
 Ciro primleri, iskontolar ve bedelsiz teslimler
 Personel prim karşılıkları
 Yedek akçe ayırma işlemleri

Etiketler: Finansal Muhasebe Uygulamaları