Buradasınız:

Proje Değerlendirme ve Fizibilite Eğitimi


          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE 

PROGRAM

Eğitim Tarihi


18 - 19 Mayıs 2024


20 - 21 - 22 - 23 Mayıs 2024 

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Eğitim Saatleri


10.00 – 16.00


21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


2 Gün


4 Gün

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


3.500 TL+KDV


3.500 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com

EĞİTİM PROGRAMI

 Yatırım Kararı Mantığı
 Yatırım Tipleri
• Orijinal Yatırım
• Yenileme Yatırımı
• Genişleme, Büyüme ve İyileştirme ( Teknolojik Geliştirme Dahil ) Yatırımı
• Stratejik Yatırım
• Cari Döneme Direk Etkisi Olmayan İleriye Dönük Yatırım Modelleri
 Yatırım Kararına Etki Eden Soysal Faktörler
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
• Ürün ve Pazar Segment Seçimi
• Market Segmentasyonu, İç ve Dış Piyasalar, Küresel Bakış
• Hedeflenmiş Segmetler
• Ürün Lansmanı
• İnsan Kaynakları
• Kurumsallığa Kuruluştan itibaren Giriş
• Organizasyonel Şekillendirilmeler,
• Fiziksel Yatırım ve İK Yatırımının Paralelleştirilmesi
• Bilgi Yönetimi
 Yatırım Kararına Etki Eden Fiziksel Faktörler
• Üretim Yönetimi
• CRM Işığında Yer ve Kapasite Seçimi ( Büyüme öngörüleri dahil )
• Lojistik
• Tedarikçiden Başlayıp Müşteride Sona Eren Mal – Hizmet – Ürün Akımının Fiziksel ve Finansal Boyutunun Planlanması
• Finans
• Yönetim açısından ölçülebilirlik mantığında başlangıçtan son aşamaya kadar yatırım ve faaliyetlerin finansal tablolara dökülmesi
 Fizibilite
• Fizibilite Aşamaları
• Pazar Analizi
• Kuruluş Yeri Seçimi
• Kapasitenin Belirlenmesi
• Projenin Teknik Yönü
• Yatırım Tutarının Hesaplanması
• İşletme Sermayesinin Hesaplanması
• Finansman Planı
• İşletme Dönemi Gelir ve Giderlerinin Tahmini
• Proforma Bilanço Hazırlanması
• Projenin Karlılığı
• Teşvik Uygulaması, Teşviklerle İlgili Finansman Yöntemi Seçimi
• Yatırım Analizinde Teşvik Tedbirlerinin Hukuki, Parasal ve Ekonomik Analizi
• Finansman Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

• Proje Değerlendirme Yöntemleri
• Geleneksel Yöntemler (NPV, IRR, Payback Period)
• Risk ve Yüksek Enflasyon Altında Proje Değerlendirme
• Duyarlılık Analizleri
• Mali ve Ekonomik Açıdan Proje Değerlendirme
• Dünya Bankası ve OECD Yaklaşımları
• Departman Bazında Alt Proje Değerlendirme
• Departman Projeleri Değerlendirme Kriterleri
• Transfer Fiyatlaması
• Ürün ve Departman Bazında Proje Karlılığının Ölçülmesi
• Proje Finansmanının Unsurları Ve Çerçevesi
 Proje Finansmanında Riskler ve Riskten Korunma, Sigorta Sistemi
• Yasal Riskler, Mülkiyet Hakkı, Haksız Rekabet, Temyiz, Tahkim Uygulamaları
• Riskin Minimize Edilmesi, Çevre Riskleri ve ÇED Raporu
 Risk Yönetimi: Kredi Riski / Piyasa Riski / Operasyonel Risk
 Finansal Analizi Çevreleyen Önemli Faktörler
 Sektörel, Konjonktürel ve Mevsimsel Etkiler, Farklılıklar
 Büyüme-Karlılık-Nakit Akışı İlişkisi
 Nakit ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, Büyüklükler
 Kara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl Oluşuyor
 Vergi ve Faiz Öncesi Kar (EBIT), Vergi, Faiz ve Amortisman öncesi Kar (EBITDA),
 Faaliyet Sonucu Yaratılan Nakit ve Serbest Nakit Akışı (FCF)
 Yüzdeler, Trend Ve Oran Analizleri
 Yatırım Finansmanının Geri Dönüş Analizi
 Sermaye Karlılğı
 Yatırım Karlılığı
 Geri Dönüş Süresi
 Kişi Başı Yatırım/ Kişi Başı Üretim
 Net Katma Değer
 Yatırım Üretkenliği
 Sermaye Hasıla Oranı
 Ekonomiklik
 Ekonomik Ömür
 Yatırım Değerlemesi
 Bugünkü operasyonel harcamalar / Yapılması düşünülen operasyonel harcamalar
 Kazanç-Kayıp
 Düşünülen Geliştirme Yatırımları
 Nakit Akışı
 Finansal Değerlendirme
 Kar Yapısı (Elle tutulur, görülemeyen, belirsiz)

Etiketler: Proje Değerlendirme ve Fizibilite Eğitimi