Buradasınız:

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi


 Toplam Kalite Yönetiminin Tanımları
 Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri
 Toplam Kalite Yönetiminin Yaratacağı Değişim
 Değişimin Güçlükleri
 Değişimi Gerçekleştirebilmek için Yapılması Gerekenler
 Direncin Kırılması
 Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Yaklaşımı
 Koruma ve İyileştirme
 Kaizen ve Yenilik
 Gelişim Döngüleri
 Toplam Kalite Yönetiminde Tüm Çalışanların Sorumlulukları
 Toplam Kalite Yönetiminde Sıkça Kullanılan Yöntem ve Teknikler
 Süreçlerin Yönetimi
 Öneri Sistemleri
 Takım Oluşturma uygulamalarının Benimsenmesi
 Toplam Kalite Yönetiminde Verimli Takım Çalışmaları Oluşturmak için Gerekenler
 Başarı Faktörleri
 Sorun Çözme Takımları ( Kalite Çemberleri )
 İyileştirme Proje Ekipleri
 İşletme Problemlerine Yaklaşım
 Problem Kaynaklarının Araştırılması
 Çözümlere Sistematik Yaklaşım
 Karşılaşılan Engeller
 Çözüm Türleri
 Çözüm Takımlarında Verimli Düşünceyi Sağlamak
 Sık kullanılan Araçlar
 Fikir Fırtınası
 Workshop
 Neden – Sonuç Analizi
 Workshop
 Pareto Analizi
 Workshop

Etiketler: Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi