Buradasınız:

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı


Günümüz iş dünyasında bireylerin ve işletmelerin başarılı olabilmesi için, profesyonellik, tam donanımlılık ve uzmanlık sahip olabilecek personel istihdamına ihtiyaç günden güne artmaktadır.  Kurumların başarısında yöneticiler önemli bir rol oynadığı gibi yöneticilerin başarılı olmasında da onu her yönüyle asiste edebilecek iyi bir yönetici asistanı da rol oynar. 

Bundan dolayı günümüz iş hayatında Üst Düzey Yönetici Asistanlığı iş dünyasındaki gelişmeler doğrultusunda şekil değiştirerek, kurumların uzmanlık gerektiren önemli bir bölümü haline gelmiştir. İşletmeler sorumluluk bilinciyle hareket edecek, takım ruhuna sahip olabilecek, insan ilişkilerinde başarılı ve iletişimi güçlü olan, gerektiğinde inisiyatif alabilecek , ingilizce bilen profesyonel Üst Düzey Yönetici Asistanlarına ihtiyaç duymaktadır.

Programda katılımcıların , iletişim becerilerini geliştirmeleri , beden diline hâkim olmaları , karar verme ve problem çözme yeteneği kazanmaları , protokol kuralları ve toplantı organizasyonu konularında bilgilenmeleri , raporlama , dosyalama ve yazım teknikleri alanında uzmanlaşmaları , temsil , ağırlama , sunum yeteneği ve kendini ifade edebilme sanatı kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Amacı;  

 • Yönetici Asistanının bağlı olduğu yöneticisini doğru anlama ve doğru temsil edebilme becerisini geliştirme
 • Yönetim Fonksiyonlarını doğru ve etkin yerine getirebilme becerisini geliştirmek
 • Problemleri çözüm odaklı ele alma becerisi kazandırma,
 • Asistan-yönetici ilişkisinde sinerji yaratma,
 • Farklı insan profilleri ile doğru iletişim kurma becerilerini geliştirme,
 • Zaman yönetimi becerisi kazandırma,
 • Güvenli davranış sergileme,
 • İnisiyatif kullanma becerisini geliştirmek,
 • İç ve dış müşteri duyarlılığı kazandırma hedeflenmiştir.

          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE 

PROGRAM

Eğitim Tarihi


20 Temmuz 2024

22 Temmuz 2024

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Çarşamba Cuma 

Eğitim Saatleri


10.00 – 17.00

21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


3 Hafta


5 Hafta

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


15.000 TL+KDV


15.000 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.       BÖLÜM: YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINA GİRİŞ

 • Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığına Genel Bakış
 • Yönetici Asistanının İşlevi
 • Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler
 • Sekreter Ve Asistanlık Arasındaki Farklar
 • Yönetici Asistanlığının Kurumdaki Yeri Ve Önemi
 • Yönetim Ve Asistanlık
 • Başarılı Bir Asistanın Sahip Olması Gereken Nitelikler
  • Fiziki Görünüş Özellikleri
  • Profesyonel Yönetici Asistanının İmajı
  • Karakter Özellikleri
  • Kişisel Misyon, Vizyon, Hedef belirleme
  • Kişisel Kariyer Planlama
  • Motivasyon
  • Yönetici ile Aynı Perspektifden Bakmak

2. BÖLÜM: YÖNETİCİ ASİSTANININ YÖNETİMSEL GÖREVLERİ

 • Yöneticiyi Tanıma Görevi
 • Yöneticiyi Temsil Etme Görevi
 • Yöneticiyi Yönetme Görevi
 • Yönetim Fonksiyonları Nelerdir, Asistan Bunları Neden Bilmelidir, İşinde Nasıl Uygular?
 • Planlamanın Önemi
 • Planlama Ve Kişisel Organizasyon / Düzen
 • Organizasyon, Koordinasyon, Yöneltme Ve Denetim Fonksiyonlarının
 • Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

3. MODÜL: YÖNETİCİ ASİSTANININ ORGANİZASYONEL GÖREVLERİ

 • Randevuları Ayarlama ve Ziyaretçilerle İlgilenme
 • Toplantı Organizasyonları
 • Seyahat Organizasyonu
 • İkram ve Protokol
 • Bir günün başında ve Sonunda Yapılması Gerekenler
 • Takım Çalışması, Yönetici ile Üretken Bir Takım Oluşturma
 • Temel Görgü ve Protokol Kuralları
 • Yazılı ve Sözlü İletişimlerde Görgü ve Protokol Kuralları
 • Giyim, İlk İzlenim ve İmaj
 • Sekreterlik Etik İlkeleri

4. BÖLÜM: YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE DOSYALAMA

 • Kayıt Tutma Ve Önemi
 • Dosyalama Ve Dosyalama Şekilleri
 • Yönetici Asistanının Kendine Özgü Dosyalama Sistemini Geliştirmesi
 • Raporlama Ve Sunuş Becerileri
 • Rapor Çeşitleri

5. MODÜL : PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI 

 • Yönetici, Müşteriler ve İş Arkadaşları İle İlişkilerde Geçerli Kurallar
 • Protokol Kuralları
 • İş Yemekleri, Kokteyller ve İş Seyahatleri
 • İmaj Yönetimi
 • İmaj Kırıcılar
 • Sektörlere Göre Dış Görünüm ve Giyim Tarzı ve Renkler

6. MODÜL : OFİS YÖNETİMİ İLE TOPLANTI DÜZENLEME VE YÖNETME BECERİLERİ

 • Ofis Yönetimi
 • Ofis Çeşitleri ve Avantaj ve Dezavantajları
 • Toplantı Düzenleme ve Yönetme
 • Toplantı Çeşitleri
 • Verimli Bir Toplantının Uygulama Aşamaları

7. MODÜL : YAZIŞMA BECERİLERİ VE RAPOR YAZMA

 • Hızlı ve Etkili Yazma
 • Yazılı İletişimde Görgü Kuralları
 • Etkili Yazı Yazmanın Pratik Yolları
 • Rapor Yazma
 • Genel Kurallar ve Teknikler
 • Etkili Rapor Yazmada Dikkat Edilecek Hususlar

8. BÖLÜM: YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE İLETİŞİM

 • Yönetici Asistanlığında Etkin İletişimin Önemi
 • İletişimin Kullanımı
 • İletişim Türleri
 • Sözlü İletişim
 • Sözsüz İletişim
 • Yazılı İletişim
 • İletişim Ve Algılama Süreci
 • İletişimde Strateji Oluşturmak
 • Sekreterlikte İfade Gücünün Önemi Ve Dilbilgisi Kuralları
 • Diksiyon, Lehçe Ve Hitap Şekilleri
 • İyi Bir Dinleyici Olma
 • Konuşma
 • Dinleme
 • Karşımıza Çıkabilecek Engeller
 • İletişim Engellerini Aşma Yöntemleri

9. BÖLÜM: YÖNETİCİ ASİSTANININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE STRES YÖNETİMİ

 • Yönetici Asistanları İçin Problemlerle Başetme
 • Problemi Tanımlama Ve Kaynağını Bilme
 • Etkili Problem Çözme Teknikleri
 • Stres Yönetimi
 • Stres Ve Etkilerini Tanıma
 • Stresle Baş Etme Yolları
 • Tepki Yönetimi
 • Duygu Yönetimi (Üzüntü, Kızgınlık Vb. Olumsuz Duygular) 
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma
 • Müşteri Tiplerine Karşı İzlenecek Yollar

10. BÖLÜM: YÖNETİCİ ASİSTANININ ZAMAN YÖNETİMİ VE PLANLAMA

 • Zaman Yönetimi
 • Kendimizi Nasıl Yönetiriz?
 • Yaşamı Ve Zamanı Kullanmak
 • Zamana Egemen Olmak
 • İnisiyatif Kullanma
 • Planlama
 • Verimli Çalışma
 • Yapılması Gerekenler
 • Yöneticinin İş Takvimini Belirleme Ve Ziyaretçilerle İlgilenme
 • E Posta Yönetimi
 • Yönetici Asistanlarının Verimli Çalışabilmeleri İçin…
 • Yeterince Zamanımız Var Mı?
 • Kesintileri Ortadan Kaldırma
 • Önü Kapanan Zaman
 • Zaman Hırsızları
 • Etkili Takım, Stres Altında Çalışma, Karar Verme  

11. BÖLÜM: YÖNETİCİ ASİSTANININ TELEFONLA İLETİŞİMİ

 • Telefonda İletişim Teknikleri
 • Telefonda İletişimin Yüzyüze İletişimden Farkı
 • Telefonla Konuşma,
 • Gelen Telefonları Karşılama
 • Her Arayana Beklenen Bir Misafir Gibi Davranma
 • Arayanın İhtiyaçlarını Anlama
 • Duygusal Yansımayı Önleme
 • Profesyonel Nezaket
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Mesaj Alma
 • Telefon Protokolü
 • Cep Telefonları İle Görüşme İlkeleri
 • Problemlerin Çözüm Aşamaları
 • Örnek Olay Çözümlemeleri ile Çözüme Ulaşmak

12. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 • Uygulamalar

Etiketler: yönetici-asistanlığı-eğitimi, yönetici asistanlığı eğitimi