İş Geliştirme Uzmanlık Eğitimi


İş hayatında işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından biri de çok hızlı değişen global ve yerel koşullara firmayı adapte eden, piyasanın ihtiyaç ve beklentilerine göre sunduğu ürün ve hizmetleri değiştirip geliştirebilen, işletmeyi daha iyi noktalara götürmeye yönelik çalıştırabilen yönetici ve uzmanlardır.

İş Geliştirme eğitiminde gerek kendi gerekse çalıştıkları firmada iş geliştirme pozisyonunda çalışacak profesyonellere yönelik iş geliştirme uzmanlık programıdır.  Katılımcıların eğitim sonunda çalıştıkları firma ve bölüm için tüm iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapabilecek ve firmalarını daha iyi yerlere getirebilecek seviyeye geleceklerdir.

Program sonunda katılımcılar ;

  Çalıştıkları firmada iş geliştirme sistemi kurabilecek

  Müşteri beklentileri doğrultusunda firmalarının ürün yelpazesini yeniden şekillendirebilecek

  Firmalarının, işletme, ürün ve hizmet stratejilerini belirleyebilecek

 Konuyla ilgili güncel teknikleri ve araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni iş fikirleri geliştirebilecek

 Firmanın iç ve dış çevresindeki tehdit ve fırsatları analiz edebilecek

 Firmanın zayıf ve kuvvetli yönlerini belirleyebilecek,

Firmanın misyon, vizyon ve hedeflerini, kuralına uygun şekilde tespit edebilecek,

Analiz sonuçları doğrultusunda kurum, iş birimi ve ürün bazında hedefler koyabilecek ve bunlara ulaşmak için strateji geliştirebilecek,

Stratejileri uygulayabilmek için pazarlama planı, kaynak planlaması ve uygulama adımlarını içeren iş planlarını hazırlayabilecek seviyeye geleceklerdir.

          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE 

PROGRAM

Eğitim Tarihi


20 Temmuz 2024

22 Temmuz 2024

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Çarşamba Cuma 

Eğitim Saatleri


10.00 – 17.00

21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


3 Hafta


5 Hafta

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


15.000 TL+KDV


15.000 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com

                                                           EĞİTİM PROGRAMI

 1.   BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEYE GİRİŞ

·       Günümüz İş Hayatında İş Geliştirmenin Önemi

·       Stratejisinin Geliştirilmesi,

·       İş ve Aksiyon Planlarının Oluşturulması,

·       Strateji Geliştirme Yöntemleri

·       İş Hayatında Yeni Trendler,

·       Şirketlere Stratejik Bakış ve Değerlendirme

·       Müşteri Beklentilerinde Yeni Trendler

2. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE ETKİN LİDERLİK VE YÖNETİM STRATEJİLERİ

·       Yönetimin Temel Faktörleri

·       Yönetim Fonksiyonları

·       Yönetimde Etkin İletişim

·       Liderlik ve Liderlik Türleri

·       Liderlik Rolleri ve Görevleri

·       Etkin Liderlik Özellikleri 

·       Liderlik Yeteneklerinin Kazanılması ve Geliştirilmesi

·       Yöneticinin Yetkinlikleri

·       Yönetimde Denetleme Faaliyetleri

·       Denetleme Fonksiyonunda Ölçme ve Değerlendirme

·       Yönetimde İnsan Kaynaklarının Rolü ve Önemi

·       Yöneticilik ve Liderlik

·       Yöneticilikte Stratejik Planlama ve Planlama Faaliyetleri

·       Planlamada Amaç ve Hedeflerin Rolü

·       Dinamik Çevre Koşullarında Planlama Teknikleri

·       Bütçeleme

·       Proje Yönetimi

·       Senaryo Planlama

·       Hedeflerle Yönetim

·       Amaç ve Hedef Belirleme

·       Şirketin ve Çalışanların Amaçlarının Uyumlaştırılması

·       Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri

·       Takım Oluşturma ve Etkin Takım Çalışması

·       Yüksek Performanslı Takım Oluşumunda Liderlik

·       Takım Üyelerinin Rolleri ve Sorumluluklarının Belirlenmesi

·       Motivasyon ve Delegasyon

·       Motivasyon Arttırma Teknikleri ve Motivasyon Kırıcılar

·       Yetkilendirme

·       Etkili Koçluk Becerileri

·       Etkili İletişim

·       Yönetimde İletişim Tarzları ve Etkinlik

·       Etkili Dinleme ve Çözümleme

·       Performans Yönetimi

·       Çalışanların Performansı ve Yetkinlikleri

·       Yönetimsel Etkinliklerin Performansa Etkisi

·       Performans Değerlendirme ve Geliştirme

·       Çatışma Yönetimi

3. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE KURUMSAL SİSTEM KURMA TEKNİKLERİ 

·       İşletmede Organizasyonel Sistem Kurma Stratejileri

·       Etkin Yönetim Kuralları

·       Şirket Yönetiminin Temel İlkeleri

·       Yönetimde Finansal Sistem Yapısı Oluşturma Teknikleri

 4. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE PROJE YÖNETİMİ 

·       Proje Yönetimi Nedir?

·       Proje Yönetimi Prensipleri

·       Proje Yönetimi Adımları

·       Proje Süreçleri

·       Proje Başlatma

·       Proje İnsan Kaynakları Organizasyonu ve Grupların Oluşturulması

·       Proje Katılımcıları ve Roller

·       Proje Ekibini Oluşturulması ve Yönetilmesi

·       Projenin ve Kapsamının Tanımlanması

·       Kaynak ve Kısıt Yönetimi

·       Projenin Planlanması

·       İş Ayrışım Yapısı

·       Aktivite Belirlenmesi

·       Zaman Çizelgeleme Yöntemleri

·       Proje Dönüm Noktaları Belirlenmesi

·       Kritik Yol Metodu

·       Risklerin Belirlenmesi ve Risk Analizi

·       Maliyet Analizi ve Bütçe Planlanması

·       Proje Kontrol Noktalarının ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi

·       Proje İletişim Yöntemleri

·       Tedarik Yönetimi

·       Projenin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi

·       Aktivite Kontrol Yöntemleri

·       Maliyet Kontrol Yöntemleri

·       Risklerin İzlenmesi Yöntemleri

·       Proje Değişiklik Yönetimi

·       Projenin Tamamlanması ve Kabulü

·       Projenin Sona Erdirilmesi

5. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE İŞ ANALİZİ TEKNİKLERİ

·       İş Hayatında Kullanılabilir Temel Kavramlar

·       SWOT Analizi Geliştirme Tekniği

·       SWOT Analizi Geliştirmek İçin Gerekli Kurallar,

·       Yönetimde SWOT Analizi Kullanımı ve İş Hayatı Örnekleri

·       Yönetim Davranış Biçimi Geliştirme

·       Şirket Analizi

·       Sektör Analizi

·       Müşteri Analizi

·       Dış Çevre Analizi

·       İç Çevre Analizi

·       Rekabet Analizi

·       Rakip Analizi

·       Senaryo Planlaması

 

6. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE MARKA YÖNETİMİ

·       Markayı Oluşturan 4 Perspektife Yakın Bakış

·       Marka Yaratım Sürecinde İnovasyon Modeli

·       Müşteri Deneyim Yönetimi ve İnovasyon

·       Dünyayı Değiştiren 5 Markaya Yakın Bakış

7.   BÖLÜM: FİKİR VE İNOVASYON YÖNETİMİ

·       İş Fikirlerini Geliştirme Yöntemleri

·       Fikir Geliştirme Süreci

·       Fikrin Bulunması ve Oluşturulması, Araştırılma ve Değerlendirilmesi,

·       Zihin Haritası ve İş Fikirleri Geliştirmede Kullanılması

·       Zihin Haritası Oluşturma

·       Yaratıcılığın Çıkış Noktası

·       Hayal Gücünü Sistematik Olarak Kullanma Teknikleri

·       Problemi Doğru Tanımlama ve Çözümleme

·       Stratejik Modelleme

·       İnovasyon ve Yaratıcılık Arasındaki Farklar

·       Yaratıcılık Geliştirme

·       Dünyayı Değiştiren Markalara Bakış

·       Tüketicinin Dünyası ve Trendler

·       İnovasyonu Yönetmek

 8.   BÖLÜM: İŞ PLANI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 

·       Ayrıntılı İş Planı Yapmak

·       İş Planı Vaka Örneği

·       Ortaklık Yapısı Ve Finansmanının Araştırılması,

·       Organizasyonun Oluşturulması,