Buradasınız:

Yönetim Becerileri Geliştirme ve Vizyoner Liderlik Eğitimi


Günümüz iş dünyasında firmaların, belirledikleri hedeflere ulaşabilmesi için çalışanlarını tüm yönleri ile başarılı bir şekilde yönetip yönlendirerek yeteneklerini geliştiren ve kişisel yetkinliklerini, becerilerini arttıran yöneticiler uzun vadeli, kalıcı başarıyı yakalayabilir.

Yönetici pozisyonunda bulunanlar görevlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için bazı yetenek,  özelliklere sahip olmalıdırlar.  Kendine güvenen ve başkalarına güven verebilen, olgun kişilikli, ilişkilerinde samimi olabilen ve empati yapabilen, geleceği görebilen yöneticiler çalıştıkları kurumların başarısında önemli bir role sahip olurlar.

Çalışanların motivasyonu ve iş verimi üzerinde olumlu gelişmeler elde etmek için, yönetici kademesinde bulunan tüm profesyonellerin, yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilerek tüm yönetim süreçlerinde profesyonel bir anlayışın yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu eğitimde yönetim kademesinde bulunan yöneticilerin iletişim becerileri, planlama, organizasyon, liderlik, kontrol, yetki devri, çatışma yönetimi konularında bilgi ve becerilerini geliştirilerek başarılı, vizyoner, astlarını çok iyi yönetebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Hedeflenen Yetenekler;

                • Liderlik, Yöneticilik, Koçluk Becerileri

                • Stratejik İş Planı Ve Çalışma Teknikleri

                • Ekip Oluşturma, Yönetme Kabiliyeti

                • Ekip Üyelerinin Verimli Çalışması Ve Performans Gelişimi

                • Planlama, Problem Çözme Ve Yetki Devri

                • Bireysel Motivasyon Teknikleri Ve Uygulamaları

                • Algı Yönetimi Ve İletişim Kabiliyetleri

                • Müşteri İlişkileri Ve Profesyonel İmaj

                • Zaman Kullanımı Ve Çözüm Odaklı Toplantı Yönetimi

          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE 

PROGRAM

Eğitim Tarihi


09 - 10 Eylül 2023


11 – 12 – 13 - 14 Eylül 2023

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Eğitim Saatleri


10.00 – 16.00


21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


2 Gün


4 Gün

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


3.000 TL+KDV


3.000 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com


EĞİTİM İÇERİĞİ

                • Yönetimin Temel Faktörleri

                • Yönetim Fonksiyonları

                • Yönetimde Etkin İletişim

                • Liderlik Ve Liderlik Türleri

                • Liderlik Rolleri Ve Görevleri

                • Etkin Liderlik Özellikleri 

                • Liderlik Yeteneklerinin Kazanılması Ve Geliştirilmesi

                • Yöneticinin Yetkinlikleri

                • Yönetimde Denetleme Faaliyetleri

                • Denetleme Fonksiyonunda Ölçme Ve Değerlendirme

                • Yönetimde İnsan Kaynaklarının Rolü Ve Önemi

                • Yöneticilik Ve Liderlik

                • Yöneticilikte Stratejik Planlama Ve Planlama Faaliyetleri

                • Planlamada Amaç Ve Hedeflerin Rolü

                • Dinamik Çevre Koşullarında Planlama Teknikleri

                • Bütçeleme

                • Proje Yönetimi

                • Senaryo Planlama

                • Hedeflerle  Yönetim

                • Amaç Ve Hedef Belirleme

                • Şirketin Ve Çalışanların Amaçlarının Uyumlaştırılması

                • Problem  Çözme Ve Karar Alma Teknikleri

                • Takım Oluşturma Ve Etkin Takım Çalışması

                • Yüksek Performanslı Takım Oluşumunda Liderlik

                • Takım  Üyelerinin Rolleri Ve Sorumluluklarının Belirlenmesi

                • Motivasyon Ve Delegasyon

                • Motivasyon Arttırma Teknikleri  Ve Motivasyon Kırıcılar

                • Yetkilendirme

                • Etkili Koçluk  Becerileri

                • Etkili İletişim

                • Yönetimde İletişim Tarzları Ve Etkinlik

                • Etkili Dinleme Ve Çözümleme

                • Performans Yönetimi

                • Çalışanların Performansı Ve Yetkinlikleri

                • Yönetimsel Etkinliklerin Performansa Etkisi

                • Performans Değerlendirme Ve Geliştirme

                • Çatışma Yönetimi

Etiketler: YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME VE VİZYONER LİDERLİK EĞİTİMİ, yönetim eğitimi, liderlik eğitimi, yönetim becerileri eğitimi