Buradasınız:

İş Geliştirme Uzmanlık Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftaiçi Grubu Haftasonu Grubu
Eğitim Başlangıç Tarihi [xfvalue_e-b-hi] [xfvalue_e-b-hs]
Eğitim Günleri[xfvalue_e-g-hi] [xfvalue_e-g-hs]
Eğitim Saatleri[xfvalue_e-s-ba-hi] - [xfvalue_e-s-bi-hi] [xfvalue_e-s-ba-hs] - [xfvalue_e-s-bi-hs]
Toplam Eğitim Süresi [xfvalue_t-e-s-hi] [xfvalue_t-e-s-hs]
Eğitim Yeri[xfvalue_e-y-hi] [xfvalue_e-y-hs]
Toplam Eğitim Ücreti[xfvalue_t-e-u-hi] [xfvalue_t-e-u-hs]


                                      EĞİTİM PROGRAMI


 1.   BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEYE GİRİŞ

 • Günümüz İş Hayatında İş Geliştirmenin Önemi
 • Stratejisinin Geliştirilmesi,
 • İş Ve Aksiyon Planlarının Oluşturulması,
 • Strateji Geliştirme Yöntemleri
 • İş Hayatında Yeni Trendler,
 • Şirketlere Stratejik Bakış ve Değerlendirme
 • Müşteri Beklentilerinde Yeni Trendler

2. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE ETKİN LİDERLİK VE YÖNETİM STRATEJİLERİ

 • Yönetimin Temel Faktörleri
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Yönetimde Etkin Iletişim
 • Liderlik Ve Liderlik Türleri
 • Liderlik Rolleri Ve Görevleri
 • Etkin Liderlik Özellikleri 
 • Liderlik Yeteneklerinin Kazanılması Ve Geliştirilmesi
 • Yöneticinin Yetkinlikleri
 • Yönetimde Denetleme Faaliyetleri
 • Denetleme Fonksiyonunda Ölçme Ve Değerlendirme
 • Yönetimde İnsan Kaynaklarının Rolü Ve Önemi
 • Yöneticilik Ve Liderlik
 • Yöneticilikte Stratejik Planlama Ve Planlama Faaliyetleri
 • Planlamada Amaç Ve Hedeflerin Rolü
 • Dinamik Çevre Koşullarında Planlama Teknikleri
 • Bütçeleme
 • Proje Yönetimi
 • Senaryo Planlama
 • Hedeflerle  Yönetim
 • Amaç Ve Hedef Belirleme
 • Şirketin Ve Çalışanların Amaçlarının Uyumlaştırılması
 • Problem  Çözme Ve Karar Alma Teknikleri
 • Takım Oluşturma Ve Etkin Takım Çalışması
 • Yüksek Performanslı Takım Oluşumunda Liderlik
 • Takım  Üyelerinin Rolleri Ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
 • Motivasyon Ve Delegasyon
 • Motivasyon Arttırma Teknikleri  Ve Motivasyon Kırıcılar
 • Yetkilendirme
 • Etkili Koçluk  Becerileri
 • Etkili İletişim
 • Yönetimde İletişim Tarzları Ve Etkinlik
 • Etkili Dinleme Ve Çözümleme
 • Performans Yönetimi
 • Çalışanların Performansı Ve Yetkinlikleri
 • Yönetimsel Etkinliklerin Performansa Etkisi
 • Performans Değerlendirme Ve Geliştirme
 • Çatışma Yönetimi

3. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE KURUMSAL SİSTEM KURMA TEKNİKLERİ 

 • Etkin Organizasyon Kurma Teknikleri
 • Temel Organizasyon Kuralları, Bir Organizasyon Olarak Şirket, Şirket Organizasyon Türleri,
 • Yönetici Adayı İçin “ Olmazsa Olmaz “ Organizasyon İlkeleri
 • Etkin Yönetim Kuralları
 • Şirket Yönetimi Esasları, Yönetimi Yönetim Yapan Asal Özellikler
 • Yatırım Karlılığı, İşletme Karlılığı, Satış Arklılığı Kavramları Ve Karlılık Ölçme Tekniği
 • İş Hayatı Ve Karlılığın Ortak Mantığı, Pratik Karlılık Ölçümü
 • Bütçe Kavramı, Önemi, Kullanımı, Yönetimde Yeri
 • Temsili Bir Örnek Bütçe Çalışması, Bütçe Kontrolü, Bütçe İle Önemli Muhasebe Raporları
 • Arasındaki Mali Ve Yönetsel Bağlantılar

4. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE PROJE YÖNETİMİ 

 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yönetimi Prensipleri
 • Proje Yönetimi Adımları
 • Proje Süreçleri
 • Proje Başlatma
 • Proje İnsan Kaynakları Organizasyonu ve Grupların Oluşturulması
 • Proje Katılımcıları ve Roller
 • Proje Ekibini Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Projenin ve Kapsamının Tanımlanması
 • Kaynak ve Kısıt Yönetimi
 • Projenin Planlanması
 • İş Ayrışım Yapısı
 • Aktivite Belirlenmesi
 • Zaman Çizelgeleme Yöntemleri
 • Proje Dönüm Noktaları Belirlenmesi
 • Kritik Yol Metodu
 • Risklerin Belirlenmesi ve Risk Analizi
 • Maliyet Analizi ve Bütçe Planlanması
 • Proje Kontrol Noktalarının ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Proje İletişim Yöntemleri
 • Tedarik Yönetimi
 • Projenin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Aktivite Kontrol Yöntemleri
 • Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Risklerin İzlenmesi Yöntemleri
 • Proje Değişiklik Yönetimi
 • Projenin Tamamlanması ve Kabulü
 • Projenin Sona Erdirilmesi

5. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE İŞ ANALİZİ TEKNİKLERİ

 • İş Hayatında Kullanılabilir Temel Kavramlar
 • Swot Analizi Geliştirme Tekniği
 • Swot Analizi Geliştirmek İçin Gerekli Kurallar,
 • Yönetimde Swot Analizi Kullanımı Ve İş Hayatı Örnekleri
 • Yönetim Davranış Biçimi Geliştirme
 • Şirket Analizi
 • Sektör Analizi
 • Müşteri Analizi
 • Dış Çevre Analizi
 • İç Çevre Analizi
 • Rekabet Analizi
 • Rakip Analizi
 • Senaryo Planlaması

6. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE MARKA YÖNETİMİ

 • Markayı Oluşturan 4 Perspektife Yakın Bakış
 • Marka Yaratım Sürecinde Inovasyon Modeli
 • Müşteri Deneyim Yönetimi Ve Inovasyon
 • Dünyayı Değiştiren 5 Markaya Yakın Bakış

7.   BÖLÜM: FİKİR VE İNOVASYON YÖNETİMİ

•   İş Fikirlerini Geliştirme Yöntemleri

•   Fikir Geliştirme Süreci

•   Fikrin Bulunması ve Oluşturulması, Araştırılma Ve Değerlendirilmesi,

•   Zihin Haritası ve İş Fikirleri Geliştirmede Kullanılması

•   Zihin Haritası Oluşturma

•   Yaratıcılığın Çıkış Noktası

•   Hayal Gücünü Sistematik Olarak Kullanma Teknikleri

•   Problemi Doğru Tanımlama ve Çözümleme

•   Stratejik Modelleme

•   İnovasyon Ve Yaratıcılık Arasındaki Farklar

•   Yaratıcılık  Geliştirme

•   Dünyayı Değiştiren Markalara Bakış

•   Tüketicinin Dünyası ve Trendler

•   İnovasyonu Yönetmek

8.   BÖLÜM: İŞ PLANI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

 • Ayrıntılı İş Planı Yapmak
 • İş Planı Vaka Örneği
 • Ortaklık Yapısı Ve Finansmanının Araştırılması,
 • Organizasyonun Oluşturulması,
 • Operasyona Alınması
 • Pazarlama Planı Nasıl Yapma Yöntemleri
 • Finansal Planlama Teknikleri
 • Planlamada Başarının 4 Adımı

9.   BÖLÜM: STRATEJİK DÜŞÜNME TEKNİKLERİ

 • Strateji Ve Gelişim Süreci
 • Düşünme Ve Öğrenme Ihtiyacını Yaratan Etkenler
 • Değişim Gereksinimi Ve Etkileri
 • Değer Yaratma Ve Başarılı Strateji Oluşturma

10.   BÖLÜM: MÜŞTERİ VE DEĞER KAVRAMI

 • Tüketici Beklentilerini Anlama Ve Satın Alma Davranışı Tahmini
 • Tüketici Hizmet İhtiyaçlarını Anlamak
 • Beklentilerle Hizmetleri Uyumlandırmak
 • Rekabetçi Değer Sunumu Geliştirmek

11.   BÖLÜM: REKABET STRATEJİLERİ

 • Rekabetin Dinamiklerini Anlamak
 • Rekabette SWOT Analizi
 • Rekabet Üstünlüklerini Belirleme Ve Farklılaşma
 • Rekabette Şirket  Konumlandırma

12. BÖLÜM: KÜLTÜR VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

 • Kültür Ve Çevre Farkındalığı
 • Kurum Kültürü Analizi
 • En Güçlü Alanların Tespiti
 • Değişime Liderlik Etmek

13. BÖLÜM: KONSEPT GELİŞTİRME

 • Konsept Nedir? Nereden Başlanmalı?
 • Konsept Geliştirme Modeli
 • Trendlerin Ortaya Çıkışı
 • Marka Stratejilerine Yön Veren Önemli Akımlar

14. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE SÜREÇ YÖNETİMİ

 • Yaratıcı Süreç Yönetimi
 • Reklam Dünyasında Yaratıcılık
 • İletişimde Kullanılan Yaratıcı Teknikler
 • Örnek Kampanyalar

15. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 • Örnek Olay Çalışması
 • Değerlendirmeler
 • Kaynak İncelemeleri