Buradasınız:

İşletme Yönetimi Uzmanlık Eğitimi


İşletme Yönetimi Uzmanlık Eğitimi

PROGRAM DETAYLARI


SINIF

PROGRAMI

ONLINE

PROGRAM

Başlangıç Tarihi

11 Mart 2023

06 Mart 2023

Eğitim Günleri

Cumartesi Pazar

Pazartesi Çarşamba Cuma

Eğitim Saatleri

10.00 – 17.00

20.30 – 23.30

Eğitim Süresi

5 Hafta

4 Hafta

Eğitim Yeri

          Mecidiyeköy Şişli

     Online Platform

Eğitim Ücreti

4.500 TL+KDV

İletişim

0 532 574 64 08 – 0 541 557 32 74

Mail

iletisim@gelisimakademisi.com


Eğitim Programı


 Liderin Ufuk Turu
 Makro Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi ve Şirket Politikaları
 Yönetsel Trendler ve Değişim Süreci
 Sermaye Süreçlerinden Bilgi Süreçlerine Değişim
 Bilgi Süreçleri ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler
 Küreselleşme ve Sürdürülebilirlik
 Risk Yönetimi
 Stratejik Planlama ve Liderlik
 Vizyon, Stratejik Düşünme ve Düşündürme
 Strateji ile Taktik Arasındaki Farklar / Strateji ile Operasyon Arasındaki Farklar
 Strateji Düşünce Matrisi
 Stratejik Düşüncenin Önündeki Engeller
 Stratejik Düşünmenin Koşulları
 Strateji Kurma, Senaryolaştırma ve Planlama
 Geleceği Öngörmek ve Yönetişim,
 Değişimi, Geleceği, Beklentileri Yönetmek, Gelecek Değeri Yaratmak
 Liderlik Adımları
 Yenilikçi Düşünce, Değişime Açıklık, Vizyon ve Hayal Kurma
 Hayalini Projelendirebilme
 Hayalini Başkalarının Hayali Yapabilme Koordinasyon Becerisi
 Doğru Süreçle Doğru Kişiyi Buluşturma
 Yetki Devri Öncesi Koçluk
 Bilgi Süreçleri
 Koçluk, Öğretmek Değil Öğrenmesini Sağlamaktır
 Bilgi Süreçlerinde Hızlı Karar Almanın Önemi
 Hızlı ve Risksiz Kararlar İçin Yetkin ve Yeterli İnsan Kaynakları Gereksinimi
 Koçluk Süreci
 5N 1K ve Kişiselleştirilmiş İş Hedefleri
 Kişilerin Hedeflere Mutlak Ulaşabilmesi İçin Gereken Yetkinlik ve Yeterliliklerin Saptanması
 Takım Liderinin Tam Yetki Delegasyonu Yapabilmesi İçin Çalışanının Kendisinden Daha İyi Öğrenmesini Sağlaması
 Kontrol
 Koçun Görevi Ne Zaman Biter?
 Yetki Devri ve Delegasyon
 Hep Birlikte Strateji ve Hedef Oluşturma
 Ana Strateji, Hedefler, Bütçe Ve Senaryo Çerçevesinde Netleşen Kişisel Ölçülebilir Hedefler
Oluşturma
 Ana Hedeflere ve Kişisel Hedeflere Kilitlenme
 Kurumsal Adalet Demokratik Platform ve Motivasyon
 Tam Zamanında Ve Sıfır Hata Kültürü İle Hedefleri Yaşama Geçirme
 Günlük, Haftalık, Aylık 3 Aylık Ölçme Sistemleri ve Kontrol
Liderlik Akademisi
 Açıklıkların Yönetimi
 Personele Hayal Kurmayı Öğretmek, Başka Hayallerin Peşine Düşmek
 Hedeflerle Yönetim
 Stratejik Planlama ve Hedefler
 Değer Yaratan Hedefler ve Değer Yönetimi
 Değerlerle Yönetim
 Sürdürülebilirlik
 Stratejik Pozisyonlama ve Hedef Belirleme
 Mevcut Durum Analizi (AS-IS Analysis)
 Strateji, Senaryo ve Hedeflerin Analizi
 Hedeflerin Ölçümlemeleri ve Performans Yönetimi
 KPI’larla ( Key Performance Indicator / Kilit Performans Ölçerleri ) Yönetim
 Hedef Ölçümlemesi ve Takibinde Temel Noktalar
 Kurumsal Temsil, İletişim Becerileri ve Uzlaşma Kültürü ( Çatışma Yönetimi )
 Kısaca Kurum Kültürü ve İletişim Hiyerarşisi
 Kısaca İletişim Nedir? Temel İletişim Teknikleri
 İletişimde Önemli Noktalar
 İletişim Engelleri ve İletişim Çatışmalarını Yönetme
 İletişim Engelleri
 İletişim Yükü ve Fazlalığı
 Güven ve İnanılabilirlik
 Zamanlama
 Süzme/ Saklama, Eksik İletme
 Duygusal Engeller
 İletişim Çatışmalarını Yönetme Becerileri
 Yanlış ve Eksik İletişim
 Çatışmanın İçinde Olanları Tanımak
 Çatışmanın Kaynağını Saptamak
 Çatışmaya Tepki Vermek Nasıl Olmalı
 Çatışma Önleme Teknikleri
 Koçluk Yapma
 Geliştirme ve Güçlendirme Amaçlı Delegasyon
 Şeffaf İletişim
 Kurumsal İletişimde Başarı için Kurumsal Farkındalığın Geliştirilmesi
 Lider İletişimi
 Değer, Değer Yaratma, Değer Zinciri, Değer Yaratan, Faydalanıcı Kavramları
 Kaliteli İletişim, Sürdürülebilir İlişki Felsefesi
 Sağlıklı İletişim Kanallarının Nasıl Açılır?
 Sorumluluk
 Adalet, Denge
 Şeffaflık Bilgilendirme
 Hesap Vericilik
 Liderin 360 Derece İletişim Boyutu
 Sistem ve Bilgi Boyutu
 Kurumu Dışarıda Temsil ve İmaj Boyutu
 Liderin İletişim Alanları
 Geri Besleme, Geri Besleme Kültürünün Kuruma Faydaları
 Stratejik İnsan Kaynakları, Kurumsal Adalet ve Bilgi Yönetimi
 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 İşveren Beklentisi Vs. Çalışan Beklentisi
 Geleneksel İnsan Kaynakları Yönetimi İle Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Karşılaştırması
 Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Amacı ve Adımları
 Kurumsal Adalet Sistemleri
 Hedef, Yeterlilik ve Yetkinliklerin Belirlenmesi
 Proses ve Süreç Analizleri
 İnsan Kaynakları Performansı Ölçme Sistemi
 Performansa Bağlı Ücret Yönetimi Sistemi
 Performansa Bağlı Kariyer Yönetimi Sistemi
 Performansa Bağlı Eğitim Sistemi
 Değerlerle Yönetim
 Değişim Yönetimi
 Organizasyonda Değişim ve Yeniden Yapılanmada Başarı İçin 5N 1K Yaklaşımı
 Değişimin Önündeki Engeller
 Değişim Yönetimi Yol Haritası
 Sürdürülebilirlik ve İnnovasyon
 Employee Branding (Çalışanı Markalaştırmak)
 İletişim ve İlişki Yönetimi
 İş yaşamında Kuşaklara Göre Yönetim
 Bakış Açıları / Beklentileri / Değerleri / Çatışma Noktaları
 Birbirimizi Anlayabiliyor muyuz?
 Kuşaklara Göre İnsan Kaynakları Uygulamaları
 Kuşaklara Göre Çalışanları Elde Tutma ve Bağlılık
 Yetenek Yönetimi
 Motivasyon Kaynakları
 Kurumsal Güç ve Bilgi Yönetimi
 Veri – Enformasyon – Bilgi
 Kurumsal Güç Olarak Bilginin Yönetimi
 Stratejik Bilgi Yönetimi
 Bilginin Önemi
 Bilginin Stratejik Değeri
 Operasyonel Risk Faktörleri
 Bilgi Sistemleri
Liderlik Akademisi
 Liderlik Alanları
 Liderlik ve Takımsal Performans
 Takım Çalışmasının Kurumlara ve Bireylere Katkısı
 Takım Olma Süreci ( Forming / Storming / Norming / Performing )
 Takım Çalışmasında Olmazsa Olmazlar ( Sorumluluk / Adalet, Denge/ Şeffaflık/ Bilgilendirme
/Hesap Vericilik )
 Takım Çalışması için Felsefede Değişim
 Takım Çalışmasında İletişim Zafiyetlerinin Önlenmesi
 Takım Çalışması Süreç – Problem – Kriz Üçlemesi
 Takım Çalışmasında Anayolu Belirlemek
 Takım ve Sinerji , Ortak Akıl Yaratma
 Takım ve Toplantı Yönetimi
 Takım Çalışması ve Zaman Yönetimi
 Takımdaşlık
 Liderlik ve Süreç Yönetimi ( Açıklıkların Yönetimi )
 Hedef Süreç İlişkisi
 Sorgulama
 Süreci Kontrolde Tutma
 Süreci Sonsuza Kadar İyileştirme
 Süreci Yönetememe ve Sürecin Probleme Dönüşmesi
 Liderlik ve Proje Yönetimi
 Süreci Projeye Çevirme
 Proje Yönetiminin Organizasyonel Yapılar İçindeki Yeri
 Temel Kavramlar
 Proje Takımları ( Faz veya Alt Fazları )
 Proje Liderliği
 Proje Takımı Oluşturma
 Proje İçi İletişim ve Toplantı Yönetimi
 Kısaca Problem Çözme Teknikleri
 Delegasyon ve Kontrol
 Projenin Ön Planlaması
 İhtiyaç Analizi
 Proje Kapsamı
 Proje Süresi
 Risk Yönetimi
 Proje Standartları
 Proje Yaşam Döngüsü
 Liderlik ve İnnovasyon
 Yine’den Yeni’ye Geçiş
 Innovasyon Nedir?
 Organizasyonlarda Innovasyon Kültürürü Yaratmak
 Innovatif Organizasyonların Özellikleri (Farklı Görebilmek, Yaratıcılık, Müşteri Odaklılık,
Sorgulayabilmek, Başarısızlığı Hoş Görmek, İletişim, İşbirliği)
Innovasyon için Müşteri Odaklı, Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme
 Innovasyon ve Beyin Fırtınası Takımları (Kurum içi Girişimcilik Takımları)
 Innovatif Stratejiler ve Hedefler
 Innovasyon Projeleri Oluşturulması ve Yönetimi
 Innovatif Bir Kişi Olmak
 Liderlik ve Benchmarking
 Kıyaslama ( Benchmarking ) Nedir?
 Kıyaslamanın Amaçları ve Yararları
 Kıyaslama Türleri
 Kurum İçi Takımsal Kıyaslama
 Kurum Dışı Kıyaslama
 Takımsal Kurum İçi Kıyaslama
 Stratejik Düşünce Kıyaslaması
 Hedefleri Hayata Geçirme ve İş Yapma Biçimi Kıyaslaması
 Verimlilik Kıyaslaması
 Raporlama Kıyaslaması
 Liderlik ve Motivasyon
 Kurumsal Motivasyon Kaynaklarının Kullanımı
 Kişisel Motivasyon Kaynaklarının Kullanımı
 Liderlik ve Verimlilik, Başarı, Zaman Yönetimi
 Verimlilik Nedir? Başarı Nedir?
 Verimlilik ve Başarı için Altın Kurallar
 Hedef Belirlemek
 Memnuniyetin Kontrolü
 İç Müşteri Memnuniyeti
 Hata Yapmamak
 Etkinlik
 Kaynakların İyi Kullanımı
 Sahiplenme
 Başarı ve Verimlilik için Zaman Yönetimi
 Başlıca Zaman Tuzakları
 Organizasyon / Personel / Yönetim / İletişim / Kontrol Kaynaklı Tuzaklar
 Verimlilik ve Zaman İlişkisi
 Hedeflerle Yönetim
 Ekip Çalışması, Delegasyon
 Randevu Kültürünün İyileştirilmesi
 Ertelememe Kültürünün İyileştirilmesi
 Kontrollü Hız Kültürünün İyileştirilmesi
 Toplantı Yönetimi
 Zamanı Planlama için Yöntemler
 Takım Yönetiminde Verilere Dayalı Karar Verme ve Güvenli Duruş
 Doğru Bilgiyi Almak
 Düşünmek ve Bilgiyi Çoğaltmak
 Düşündüğünü Doğru İfade Etmek ve Paylaşmak
 Düşünme ve Problem Çözme, Karar Oluşturma
 Sıra Dışı Düşünme Teknikleri Yenilikçi Düşünce
 Toplantı Yönetimi
 Kurum İçi Etkin Toplantıların Gerçekteki Yararları
 Toplantılar Neden Yapılır
 Etkisiz Toplantıların Alışkanlıkları
 Kurum içinde Etkili Toplantılar Yapılması için Gerekenler

Etiketler: İşletme Yönetimi Uzmanlık Eğitimi