Buradasınız:

Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı


Günümüz iş hayatının karmaşık ortamında başarılı şirketlerin ortak özelliği insan kaynaklarına önem vermeleri, doğru insan kaynakları politikaları ekseninde işletme stratejilerini oluşturmalarıdır. İşletmeler artık bunun farkında ve çalışanlarına yaptıkları yatırımın en değerli yatırım olduğunun da bilincinde. Bu sebeple şirketlerde insan kaynakları departmanları ve çalışanları da önem kazanmakta.

 İnsan kaynakları eğitiminde şirketlerin insan kaynakları departmanında çalışan ya da insan kaynakları alanında kariyer yaparak insan kaynakları yöneticisi olmayı hedefleyen kişilere yönelik bir firmanın insan kaynakları süreçlerinin uygulamalı olarak anlatılmakta, katılımcıların eğitim sonunda tüm süreçlerin mantığını kavramış, uygulamaya koyabilecek bir seviyeye gelmeleri sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Eğitimi, yıllarca firmaların insan kaynakları departmanlarında çalışmış, en temelden en üst seviyeye kadar tüm uygulamalarda bulunmuş, sektörel deneyimi olan profesyonel eğitmenler tarafından sunulmaktadır. Eğitim tamamen uygulamalı olarak anlatılmakla birlikte katılımcılara gerek eğitim esnasında gerekse eğitim sonunda birebir uygulamalar yaptırılarak insan kaynaklarının tüm süreçlerine hakim olmaları sağlanmaktadır.

 KİMLER KATILMALI

İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Çalışanları,
Personel Müdürleri ve Personel İşleri Görevlileri,
Sektör Değişikliği İsteyen Tüm Çalışanlar,
İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,
Firma Sahipleri ve Ortakları ile Yeni Girişimciler.

          PROGRAM DETAYLARI


 


YÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE 

PROGRAM

Eğitim Tarihi


18 Mayıs 2024

20 Mayıs 2024

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Çarşamba Cuma 

Eğitim Saatleri


10.00 – 17.00

21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


3 Hafta


6 Hafta

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


12.000 TL+KDV


12.000 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com


EĞİTİM PROGRAMI

1.       BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ

·       İnsan Kaynakları Bölümünün İşlevleri

·       İnsan Kaynaklarının Stratejik Önemi

·       İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri

·       Kurum Stratejisinin İnsan Kaynaklarına Yansımaları

·       Geleceğin İnsan Kaynakları Yönetimi

·       İnsan Kaynakları Profesyonelinin Kimliğini Oluşturan Öğeler

·       İnsan Kaynakları Profesyoneli Değerleri Ve Temel İnançları

·       İnsan Kaynaklarının Yetkinlik Modelleri

·       İnsan Kaynaklarının Meslek Alanları Ve Standartları

·       İnsan Kaynaklarının Temel Sorumluluk Alanları

2.       BÖLÜM: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

·       Yeni Nesil İnsan Kaynakları Yönetimi

·       Şirketlerde İnsan Kaynakları Stratejisi Belirleme Teknikleri

·       İnsan Kaynakları Bölümlerinin Fonksiyonları

·       Değişen dünyada insan kaynaklarının stratejik rolü

·       Kurum içi İnsan Kaynakları Sistemleri Oluşturma Yöntemleri

·       Şirket içi İnsan Kaynaklarının Planlaması ve Geliştirilmesi

·       İnsan Kaynaklarında İş Gücü Yönetimi

·       İnsan Kaynaklarının Kurum Kültürünün Oluşmasındaki Fonksiyonu

3.       BÖLÜM:  İNSAN KAYNAKLARININ FONKSİYONLARI

·       İşe Alım Süreci

·       Çalışanların Görev ve İş Tanımlarının Belirlenmesi

·       Ücret ve Yan Hak Yönetimi

·       Yasal Uygunluk

·       Performans Yönetimi

·       Ödüllendirme ve Takdir

·       Çalışanların Gelişimi Yönetimi

·       İş Sağlığı ve Güvenliği

·       Eğitim Planlamalarının Yapılması

·       Çalışan İlişkileri Yönetimi

4.       BÖLÜM:  İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

·       İş Analizleri

·       İş Tanımları Ve Gereklilikleri

·       İş Yükü Analizleri Ve Norm Kadro

·       Diğer Analizler

·       Personel İhtiyacının Belirlenmesi

5.       BÖLÜM:  İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

·       Organizasyonun İhtiyaçlarını Belirlemek

·       Adayları İş Gerekleri Ve Sorumluluklarıyla Eşleştirmek

·       Etkin İlan Hazırlama

·       İlan Verme Ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma

·       İlan Veri Bankası Oluşturma

·       Seçim Kriterleri, Soru Sorma Teknikleri Ve Referans Araştırması

·       İş Görüşmesine Hazırlık Ve İş Görüşmesinin Hedefi

·       Görüşme Sırasında Adaydan Temel Beklentiler

·       Mülakat Çeşitleri

·       Mülakatta Sorulacak Sorular Ve Amaçları

·       Mülakat Aşamasında İncelenecek Temel Davranış Kalıpları

·       Referans Kontrolü – İş Ve Ücret Teklifi

·       Şirket İçi Pozisyon Değişiklikleri

·       Personel Terfi Ve Kariyer Görüşmeleri

·       Personel Kişilik Envanter Örnekleri

·       Çıkış Görüşmeleri

·       Personel Profil Analiz Raporu

6.       BÖLÜM:   İŞ ETÜDÜ, İŞ DEĞERLEMELERİ VE ÜCRET YÖNETİMİ

·       İş Etüdleri

·       İş Tanımlarının Yapılması

·       İş Yükü Analizleri ve Norm Kadro

·       İş Değerlemeleri

·       İş Değerleme Yöntemleri

·       Ücret Yönetimi

·       Ücret Sistemleri

·       Ücret Sisteminin Kurulması


7.       BÖLÜM:  EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

·       Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Eğitimin Rolü

·       Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması

·       Yetişkin Eğitimi

·       Oryantasyon Eğitimi

·       Performans Değerlemenin Eğitimle İlişkisi

·       Seçme ve Yerleştirmenin Eğitimle İlişkisi

·       Kariyer Planlama ve Yedeklemenin Eğitimle İlişkisi

·       Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler

·       Şirket içi Eğitimler ve Eğitmenler

·       Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması

·       Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi

·       Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı

·       Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi

·       Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar

8.       BÖLÜM:  İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI VE RAPORLAMA

·       İnsan Kaynakları Etkin Veri tabanı Yönetimi

·       İstatistiksel Analiz ve Raporlama

·       Aylık İnsan Kaynakları Birimi Raporlamaları

·       İnsan Kaynakları Birimi Performans Kriterleri

9.       BÖLÜM:  İNSAN KAYNAKLARINDA KALİTE SÜRECİ

·       Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması

·       Kalite Sürecinde İnsan Kaynaklarının Rolü

·       Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanması


10.   BÖLÜM:  MOTİVASYON, ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ

·       Motivasyon

·       Şirket İçi Personel Motivasyonu

·       Motivasyonu Olumlu Ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler

·       Yüksek Motivasyonun Yararları Ve Motivasyonun İşe Ve İletişime Etkisi

·       İyi İletişimin Motivasyona Katkıları Ve Yüksek Motivasyon İçin Beden Dilinin Doğru Kullanımı

·       Konuşmanın Motivasyona Katkısı

·       İnsan Davranışları Ve Motivasyon

·       Davranışları Anlama Ve Yararları

·       Stres, Duygular Dünyası Ve Motivasyon

·       Daha Güçlü Bir Motivasyon İçin Öneriler Ve Olası Soruların Yanıtları

·       İşletme Stratejileri Ve Öneri Değerlendirme

·       Ödül Sistemleri

·       İş Ve Ödül Stratejileri

·       Ödül Tipleri Ve Seçimi

·       İşletmelerde Ödüllendirme Sisteminin Uygulanması

11.   BÖLÜM:  PERFORMANS YÖNETİMİ

·       Performans Değerlendirme Sistemleri

·       Rol ve Sorumluluklar

·       Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri

·       Performans Değerlendirmenin Adımları

·       İş Kanunu Hükümleri Işığında Performans Değerlendirme 

·       Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi

·       Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Denetimi

·       Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi

·       Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar

·       Temel Değerlendirme Hataları

·       Geribildirimin Önemi ve Şekli

12.   BÖLÜM:  KARİYER YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME

·       Kurumsal kariyer yönetimi

·       Kariyer yönetimi araçları

·       Kariyer yönetimi uygulamaları

·       Kişinin Kendi Kariyer Hedefini Oluşturması

Etiketler: insan kaynakları eğitimi, insan kaynakları kursu