Buradasınız:

Finansal Kıyaslama ve Performans Yönetimi Eğitimi


 Mali Tablolar ile Etkin Finansal Yönetim, Finansal Kıyaslama
• Mali Tabloları Doğru Okumak, Yorumlamak
• Hangi Mali Tablolar Neleri Ifade Eder, Periyodları Nedir ?
• Yönetsel Bazlı Bilanço
• Çalışma Sermayesi
• İşletme Sermayesi
• Kaynak Analizi
• Bilanço ile Kur Riski Yönetimi
• Bilanço ile Likidite Riski Yönetimi
• Yönetsel Bazlı Gelir Tablosu
• Gelir Tablosunun Can Alıcı Büyüklükleri
• Hangi Kar, Ne Zaman ?
• İş Birimi Bazında Gelir Tablosu Hazırlamak
• Ürün Bazlı Gelir Tabloları ve Karlılık Analizi
• Müşteri Bazlı Gelir Tabloları ve Karlılık Analizi
• Yönetsel Bazlı Nakit Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosunu Okumak
 Finansal Performans Ölçümü ve Yönetimi
• Benchmark’ların Belirlenmesi
• KPI (Temel Performans Göstergeleri)
• Doğru Finansal Hedef Koymak
• WACC (Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti)
• ROIC (ROCE) ve EVA Yaklaşımları ile Stratejik Karlılık Ölçümü
• SSGR (Özkaynakla Sürdürülebilir Büyüme Performansı)
• ROIC ve SSGR’nin Iş Birimleri Bazında Stratejik Uygulaması

Etiketler: Finansal Kıyaslama ve Performans Yönetimi Eğitimi