Buradasınız:

Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Dünyamızın Görünümü
• Kaynaklar ve Paylaşım
• Rekabet Heryerde
• Ekonomik Kilometre Taşları
• Evrişen Ekonominin Özellikleri
• Pazarlama Anlayışlarının Evrimi
• Neden Evrensel Pazarlama yada Starex Öyküsü
 İşletmelerin Temel Fonksiyonları ve Hedefleri Nelerdir?
• Pazarlamanın Temel Hedefleri
• Üretimin Temel Hedefleri
• Finansmanın Temel Hedefleri
• Kim İçin Ne Üretiyoruz?
• Bölümlendirme Çabaları
• Konumlandırma Çabaları
 Pazar Ne Demektir Türleri Nelerdir?
• Tüketici Pazarında İhtiyaçlar
• Tüketici Pazarında Satınalma Karar Süreci
• Tüketici Pazarında Kararı Etkileyen Faktörler
• Endüstriyel Pazarda İhtiyaçlar
• Endüstriyel Pazarda Satınalma Karar Süreci
• Endüstriyel Pazarda Kararı Etkileyen Faktörler
• Devlet Pazarı Dinamikleri
• Uluslararası Pazarların Farklılıkları
 Rekabette Üstünlük Sağlayan Pazarlama Stratejileri
• Farklılaşmak
• Maliyet Lideri Olmak
• Her İki Konuda Yoğunlaşma Kavramı
• Müşterinin Değer Algısı
• Pay mı? Payda mı?
 Pazarlama Stratejisi Oluşturma
• Pazarlama Stratejisi Ana Yol Haritası
• Pazarlama Karması Oluşturma
- 4P Den 4C Ye Yolculuk
- 15P mi? 7C mi?
- Ürün
- Fiyat
- Dağıtım
- Tutundurma
• Pazar İçin Teklif Oluşturma
• Doğru Fiyatı Belirleyebilmek

 Pazarlama Stratejisi Geliştirme
• Müşterinin Değişimi
• Geleneksel Pazarlamadan İlişkisel Pazarlamaya Yolculuk
• İlişkisel Pazarlamanın Avantajları
• Satışa Yönelik mi? Müşteriye Yönelik mi?
 Nöro Pazarlama Nedir?
• Kafa Karışıklığı
• Nöro Pazarlama Kavramı
• Bilinçaltı Ve Bilinç Düzeyinde Etkileşimler
• Nörolojinin Bize Öğrettikleri
• Nöro Pazarlamanın Güncel Örnekleri
 Müşterinin Kaçınılmaz Yükselişi
• Müşterinin Yükseliş Öyküsü
• Müşteri Beklentileri Nelerdir?
• Beklenti Farklılığını Oluşturan Unsurlar Nelerdir?
• Müşteri İlişkileri Yönetimini Tanımlamak
 Müşteriyi Tanımlayabilmek İçin Araçlar
• Pareto Yaklaşımı
• Müşterinin Ömür Boyu Değeri Yaklaşımı
• Müşterileri Nasıl Sınıflandırabiliriz?
• Müşteriler Hakkında Bazı Temel Bilgiler
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejileri
• Müşteri Tabanı Değerini Arttırma Stratejileri
• Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etki Alanları
• Müşteri İlişkileri Yönetiminin Uygulama Alanları
• Adım Adım Müşteri İlişkileri Yönetimi
• Müşteri İlişkileri Yönetiminde Odaklanma
• Müşteri İlişkileri Yönetiminde Verimlilik
• Müşteri İlişkileri Yönetiminde Ölçme
• Veri Madenciliği Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
• İnsanın Önemi
• Başarılı Müşteri İlişkileri Yönetimi İçin Gereken Yetenekler Nelerdir?
• Müşteri İlişkileri Yönetiminde Temel İlkeler
• Müşteri İlişkileri Yönetiminde 5S Önerisi

Etiketler: Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi