Buradasınız:

Satış Yöneticileri için Finansal Uygulamalar Eğitimi


 Satış Süreçlerinde Paranın Zaman Değeri ve Önemi
• Finansın muhasebeden ayrışımı; paranın zaman değeri ve öz kaynak maliyeti kavramı
• Basit / Bileşik faiz ve iç/dış iskonto, gelecek / bugünkü değer, fonlama/plasman ilişkileri
• Düzenli nakit akışları (annüite) uygulamaları
• Düzensiz nakit akışları uygulamaları
• Taksitli / vadeli nakit akışları ve peşin/vadeli fiyatlama ilişkisi, uygun vade seçimi
• Vade uzatımı ve ticari alacak yapılandırma maliyeti
• Kredi maliyetleri ve satıcı kredisi / banka kredisi maliyeti karşılaştırması
• Mal / Hizmet satışlarında fiyatlandırma ve karlılık tesbiti uygulamaları
• Kampanyaların finansal matematiği
• Satış sonrası hizmet (servis, bakım, yedek parça) sözleşmelerinin fiyatlaması ve ürün fiyatlarına etkisi
• Belirsiz süreli (her dönem sonunda yenilenen) satış sözleşmelerinin efektif maliyeti
 Satış Yöneticileri İçin Finansal Raporlama ve Modelleme Araçları Olarak Finansal Tablo ve Büyüklükler
• Mizan, Bilanço, Gelir ve Nakit Akış tablolarında alacak riski yönetimi
• Ticari alacak yönetimi ile ilgili mali oran ve göstergeler
• Ticari alacak yönetiminde müşteri skorlamanın önemi
• Alacakların satışı ve bilanço dışı alacak yönetimi
• Factoring ile alacak yönetimi
• Finansmanda kar ve kazanç kaç şekilde oluşur, nasıl izlenir
• İşletme kazancının ana unsuru - EBITDA
• EBITDA’dan Serbest Nakit Akışına geçiş
• Satış süreç ve projeleri yönetiminde nakit akışı nasıl oluşur
• Proje teknik verilerinin finansal modele dönüşümü
• Proje değerlendirmenin ana hatları ve değerlendirme kriterleri (Geri Ödeme Süresi, NBD, IVO)
• ÖRNEK : Proje verilerinin finansal modele dönüşümü ve proje teklifi değerlendirmesi
• Şirketlerde havuz maliyeti ve kar merkezleri uygulaması
• Müşteri ciro paylarında Pareto Yaklaşımı uygulaması
• Müşteri bazında brüt, faaliyet ve net kar marjı oluşumu
• Müşteri bazında adatlandırma ve finansal maliyet oluşumu
• Müşteri Karlılık Raporları (MKR) düzenlenmesi ve karar noktaları
• Kalite süreçleri çerçevesinde müşteri yönetimi performans kriterleri uygulaması

Etiketler: Satış Yöneticileri için Finansal Uygulamalar Eğitimi