Buradasınız:

Satınalma Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı


Günümüzde işletmelerin rekabette ayakta kalabilmeleri, müşteri memnuniyetini sağlayarak satışlarını koruyup arttırabilmeleri amacıyla, ürünlerini kaliteli ve uygun fiyata müşterilerine sundukları gibi aynı şekilde bu ürünün üretimi için tedarik ve satınalma, lojistik ve depolama süreçleri de firmanın başarısında ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir fonksiyon görevi görür.

İşletmeler pazarlama departmanlarına verdikleri önem kadar tedarik zinciri, satınalma ve lojistik süreçlerine önem verdiklerinde kalıcı başarıyı yakalayacaklardır.

Başarılı bir Satınalma; doğru kaynaktan, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru kalitede ve doğru fiyattan mal ve hizmet alımını gerektirmektedir.

 Günümüzde her işletme kendi uzmanlık alanına yönelmekte, uzmanlık alanı dışında kalan katma değer yaratamadığı tüm ürün ve hizmetleri tedarikçilerden temin etmeye yönelmektedir. Bu nedenle üretilen ürünün maliyetinde satınalma en önemli harcama kalemini oluşturmaktadır.

Alırken kazanabilmek ve kesintisiz üretim akışı için sağlıklı girdi temini sağlamak satınalmanın temel prensibidir. Bunu gerçekleştirebilmenin ön şartı ise doğru tedarikçilerle kalıcı işbirliktelikleri oluşturmaktan geçmektedir.

Bu eğitimin hedefi ilgili personele satınalma süreç ve ilişkilerini detaylı bir şekilde anlatmak, etkileşimlerini göstermek ve satınalmanın şirket başarısındaki stratejik önemini vurgulamaktadır.

Günümüzde rekabet artık tedarik zincirleri arasında yaşanıyor. Bu durum işletmelere yeni fırsatlar sunduğu gibi yeni riskler de içeriyor. İşletmenizin tek başına mükemmelliyet merkezi olması bile yeterli olamıyor. Hammadde tedarikçisinden son müşteriye kadar zincirdeki her halkanın ortak menfaatler için birlikte hareket etmesi gerekiyor. Rekabetle mücadelede toplu hücum ve toplu savunma zamanı.

Bu eğitim sizlere, rekabetçi ve değer katan bir tedarik zincirinin nasıl kurulacağına ve işletileceğine yönelik değerli bilgiler, uygulamalar ve tecrübeler kazandırmayı hedefliyor.

KİMLER KATILMALI

 • Satınalma Yönetici Ve Çalışanları, Planlama Ve Stok Kontrol Bölümü Yönetici Ve Çalışanları
 • İthalat, Lojistik, Fason Yönetimi, Kalite Güvence Bölümü İlgili Çalışanları
 • Tedarik Zincirinin Her Aşamasında Görev Yapan Yöneticiler Ve Çalışanlar Lojistik, Depolama, Sevkiyat Ve Dağıtım Hizmetleri Veren Şirketlerin Ve Bölümlerin Yönetici Ve Çalışanları
 • Teknik Ve İdari Kadroda Çalışan Diğer Destek Personelleri

PROGRAM DETAYLARI


SINIF

PROGRAMI

ONLINE

PROGRAM

Başlangıç Tarihi

18 Mart 2023

20 Mart 2023

Eğitim Günleri

Cumartesi Pazar

Pazartesi Çarşamba Cuma

Eğitim Saatleri

10.00 – 17.00

20.30 – 23.30

Eğitim Süresi

5 Hafta

4 Hafta

Eğitim Yeri

          Mecidiyeköy Şişli

     Online Platform

Eğitim Ücreti

7.500 TL+KDV

İletişim

0 532 574 64 08 – 0 541 557 32 74

Mail

iletisim@gelisimakademisi.com


EĞİTİMİN PROGRAMI

1.MODÜL: SATINALMA YÖNETİMİNE GİRİŞ

 • Satınalmanın İşletmedeki Fonksiyonu
 • Satınalma Stratejisi Ve Politikaları.
 • Temel Satınalma Süreci
 • Satınalma Sürecinde Doküman Yönetimi
 • Satınalma Süreci İş Akışı
 • İşletmede Satınalma Yönetimi Sistemi Kurma

2. MODÜL: SATINALMADA PLANLAMA STRATEJİLERİ

 • Satınalmada Talep Planlaması
 • Satınalmada Satış Operasyon Planlaması
 • Kapasite Planlaması
 • Üretim Planlaması ve Yönetimi
 • Satınalmada Finans Planlaması

3. MODÜL: TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

 • Tedarikçinin Temel Özellikleri
 • Tedarikçi Araştırma Süreci
 • Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi
 • Tedarikçi Firma Bilgi Formu
 • Tedarikçi Seçme Kriterleri
 • Tedarikçi Seçme Sistemi
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri
 • Tedarikçi Kalite Performansı
 • Tedarikçi Teslimat Performansı
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

4. MODÜL: FİYAT GÖRÜŞMELERİ VE PAZARLIK YÖNETİMİ

 • Fiyat Görüşmesi Hazırlıkları
 • Fiyat Görüşmesinde Kullanılan Yöntemler
 • Dinleme ve İknanın Önemi
 • Çatışma Yönetimi
 • Kazan-Kazan İlişkisi

 5. MODÜL: SATINALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme
 • Sözleşme Yapma Yöntemleri
 • Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Maddeler
 • Temel Prensipler ve Geçerliliğin Sağlanması
 • Sözleşme Yönetimi
 • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 • Sözleşmede En Önemli Maddeler
 • Sözleşmede Denge Unsuru
 • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri

6. MODÜL: SATINALMADA FİNANS YÖNETİMİ

 • Satınalma Bütçesi Oluşturma
 • Fiyat Analizleri Yapma ve Karşılaştırma Tabloları Oluşturma
 • Satınalmada Makro Ekonomik Faktörler
 • Satınalmada Maliyet Düşürme Çalışmaları
 • Fiyatlandırma Kontrolü
 • Satınalma Faturalarının Analizi

7. MODÜL: SATINALMA ETKİNLİĞİ ve RAPORLANMASI

 • Satınalma Bütçesi Yönetimi
 • Fiyat Analizleri ve Karşılaştırma Tabloları
 • Makro Ekonomik Faktörlerin Önemi
 • Maliyet Düşürme Çalışmaları
 • Satınalmada Benchmarking

8. MODÜL: ERP’DE VE ISO 9000’DE SATINALMA YÖNETİMİ

 • ERP Nedir? Satınalma Açısından ERP
 • ERP Satınalma Modülü
 • ERP’de Satınalmayı Etkileyebilecek Noktalar
 • Kalite Yönetim Sistemi ve Satınalma
 • ISO 9000’e göre Satınalma Süreci

9. MODÜL: DIŞ KAYNAK KULLANIMI

 • Dış Kaynak Kullanım Kararı
 • Dış Kaynak Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

10. MODÜL: ULUSLARARASI SATINALMA YÖNETİMİ

 • İthalat ve İthalat Uygulamaları
 • İthalat Belgeleri
 • Ödeme ve Mal Kabulleri
 • İade ve Şikayet Yönetimi

11. MODÜL: SATINALMA SÜREÇLERİNDE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Partnership “ İş Ortaklığı” Yaklaşımı
 • Tedarikçi Geliştirme
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme
 • Tedarikçi Ödüllendirme

12 MODÜL: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?
 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Amacı ve Tasarlanması
 • Alıcı-Tedarikçi İlişkileri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri
 • ERP Sistemleri
 • Elektronik Veri Değişimi, EDI
 • Internet ve E-Tedarik

13. MODÜL: TEDARİK ZİNCİRİNDE PLANLAMA

 • Satış Operasyon Planlaması
 • Talep Planlaması
 • Kapasite Planlaması
 • Üretim Planlaması ve Yönetimi

14. MODÜL: LOJİSTİK YÖNETİMİ

 • Lojistiğin Tedarik Zincirindeki yeri
 • Fiziksel Dağıtım
 • Lojistik Firmaları ile Çalışma
 • Taşıma Kararları ve Nakliye Alternatifleri
 • Lojistikte Kalite ve Performans Ölçümleri

15. MODÜL: DEPO YÖNETİMİ

 • Depo Lokasyonu ve Depo Donanımı
 • Depo İç Düzeni ve Temel Prosedürler
 • Etkin Depo Yönetimi,

16. MODÜL: ENVANTER YÖNETİMİ

 • Temel Envanter Konseptleri,
 • Güvenlik Stokları Yönetimi,
 • Stok Maliyetleri

17. MODÜL: TERS TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 • Tersine Lojistik
 • Mamul Geri Dönüşleri

18. MODÜL: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI

 • Dış Kaynak Kullanım Kararı
 • Faydalar ve Riskler
 • Üçüncü Parti Lojistik

Etiketler: Satınalma Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı